CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Konečný účet za ekologickou havárií

/ Aktuality

NÁKLADY NA LIKVIDACI HAVÁRIE (ČRS) – brigády, mzdy, odvody, náklady dopravní a transportní, materiálové, proviant, pitný režim.
MO ČRS Hranice na Moravě – 78.945 KČ
MO ČRS Hustopeče n/B + MO ČRS Valašské Meziříčí – 90.600 Kč
MO ČRS Choryně – 16.000 Kč
MO ČRS Lipník nad Bečvou – 75.600 Kč
MO ČRS Přerov – 24.346 Kč
MO ČRS Tovačov – 53.997 Kč
ÚS ČRS Ostrava – 102.863 Kč
CELKEM 442.351 Kč

Náklady HZS nejsou k dispozici, nutno si vyžádat (Hranice, Lipník) a nejsou nákladem ČRS

NÁKLADY NA LIKVIDACI UHYNULÝCH RYB (kafilerie).
CELKEM 469.204 Kč

ODHAD ŠKODY NA UHYNULÝCH RYBÁCH
Fyzicky zlikvidovaných, posbíraných ryb bylo necelých 40.000 kg. Jedná se o úsek, který se sbírat dal (mělko, ryby „lehčí“). Dle odborného průzkumu v úseku nepoškozeném havárií – Valmez pod soutokem byla koncentrace ryb cca 530 kg/ha.
Otázkou zůstává, kolik procent se skutečně posbíralo. Jinak jakým koeficientem násobit posbírané množství?
Dosadíme-li průměrnou cenu ryb bez rozdílu druhu, věkové kategorie, nákladů spojených s vysazováním, pomineme-li úhyn zvláště chráněných druhů – hrouzek banátský, střevle potoční, ouklejka pruhovaná, mník jednovousý, jelec jesen + další – bezobratlí atd., pak:500Kč/1kg x 40.000 kg = 20.000.000 Kč
(pro info: 1 kg Ostroretky stěhovavé, jednoleté = 1.000 Kč, Parmy obecné 3.500 Kč).
Rovněž ryby generační, remontní, jsou ceněny naprosto odlišně, zde se pohybujeme v řádech set Kč až tisíců Kč za kus.
Chybí koeficient výše zmíněný. Připustíme-li, že bylo posbíráno v úseku, který se sbírat dal 80 % (optimistická verze), pak je nutno vynásobit výsledek koeficientem 1,2 pak: 20.000.000 × 1,2 = 24.000.000 Kč o celkové váze 48.000 kg uhynulých ryb

CELKEM:
• Přímá škoda na rybách: 24.000.000 Kč
• Nepřímá škoda na rybách (kafilérie): 469.204 Kč
• Nepřímá škoda na rybách (likvidace): 442.351 Kč

CELKEM VYČÍSLENÁ ŠKODA 24.911.555 Kč 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32