CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Nové vydání Zpravodaje ** LISTOPAD 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

BPVRP

Aktuální změny BPVRP


Dodatek BPVRP 2020

Dodatek BPVRP na rok 2020

více info »


 
 
 

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA 2017

Mimopstruhové revíry 2017,
pstruhové revíry 2017,
ustanovení pro lov ryb v tocích, které tvoří státní hranici.

více info »


 
 

VÝJIMKY MNÍK JEDNOVOUSÝ, JELEC JESEN

Český rybářský svaz, územní svaz pro Moravu a Slezsko zajistil pro všechny rybářské revíry výjimku ze zákazu zasahovat do ochranných podmínek druhů MNÍK JEDNOVOUSÝ a JELEC JESEN.

více info »


 

DODATEK K SOUPISU REVÍRŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU NA ROK 2015

DODATEK k soupisu revírů ČRS, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva.

více info »


 

DODATEK k soupisu revírů Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2014

Na rybářských revírech ČRS územního výboru pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě platí pro období 2013 –2016 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1. 1. 2013 a tyto BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 28. 6. 2013.

více info »


 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2013 - REVÍRY PSTRUHOVÉ

jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 19.4.2012.

více info »


 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2013 - REVÍRY MIMOPSTRUHOVÉ

jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 19.4.2012.

více info »


 
 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2012 - REVÍRY PSTRUHOVÉ

1. Roční úlovek je omezen na 50 ks vyjmenovaných druhů ryb (P. OBECNÝ, LIPAN PODHORNÍ, KAPR, AMUR – nebo jejich kombinace) na všech revírech. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady.

více info »


 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2012 - REVÍRY MIMOPSTRUHOVÉ

1. Na všech revírech je nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 40 cm. Úlovek vyjmenovaných druhů (KAPR, ŠTIKA, CANDÁT, AMUR – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek vyjmenovaných druhů (KAPR, ŠTIKA, CANDÁT, AMUR – nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks.

více info »


 
 
 
 

JARNÍ ÚKLID BŘEHŮ SLEZSKÉ HARTY

Na den 2. dubna 2011 je naplánován tradiční úklid břehů našeho největšího revíru Slezská Harta 1A.
Sraz účastníků je v 8,00 hod. na hrázi nádrže.
Koordinací akce a rozmístěním účastníků je pověřen p. St. Sedláček (tel: 605701901). Všichni, kteří mají chuť přispět k likvidaci odpadků jsou vítáni.

Za VÚS ČRS: Ing. Jaroň

více info »


 
 

Úhoří monté z Evropského rybářského fondu (ERF)

Český rybářský svaz zajistil v souladu s Pravidly pro opatření 3.2 ERF dotaci na nákup a vysazení úhořího monté.
Vyhotoveno: 15. 4. 2010

více info »


 
 
 

Podíl ryby: pstruh obecný na všech revírech

Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 28. 3. 2010
Poznámka: sumarizovány vlastní revíry územního svazu

více info »


 

Podíl ryby: kapr na všech revírech

Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 28. 3. 2010
Poznámka: sumarizovány vlastní revíry územního svazu

více info »


 

Podíl ryby: štika na všech revírech

Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 28. 3. 2010
Poznámka: sumarizovány vlastní revíry územního svazu

více info »


 

Podíl ryby: candát na všech revírech

Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 28. 3. 2010
Poznámka: sumarizovány vlastní revíry územního svazu

více info »


 

Podíl ryby: sumec na všech revírech

Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 28. 3. 2010
Poznámka: sumarizovány vlastní revíry územního svazu

více info »


 

Podíl jednotlivých MO na celkových úlovcích

Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 27. 3. 2010
Poznámka: sumarizovány jen revíry ČRS

více info »


 

Úlovky rybářů územního svazu revírech svazu

Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 31. 3. 2010
Poznámka: sumarizovány všechny revíry

více info »


 

Výpis základních informací z výkazu o činnosti za r. 2009

Výkaz o činnosti je souhrnný statistický materiál o činnosti místních organizací a ÚS ČRS. Uvedené informace jsou za Územní svaz ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě.

více info »


 

Platné ceníky povolenek na rok 2010

Aktualizovali jsme ceník povolenek na rok 2010.

více info »


 

Plnění zarybňovacích plánů za r. 2009

V tabulkách jsou pouze některé druhy ryb, celková hodnota násad vysazených v r. 2009 byla:
revíry mimopstruhové 25 463 394,– Kč
revíry pstruhové 4 644 751,– Kč.

více info »


 

Celkové úlovky dle MP a P revírů 2009

Sumářní rok: 2009
Vyhotoveno: 27. 3. 2010
Poznámka: zahrnuty úlovky jen na revírech vlastního ÚS!
Vypracoval: M. Novotný

více info »


 

471 002 | Baštice 1 A - MO Frýdek-Místek

zapsáno: 02. 10. 2019 09:20:12

fotografieV obecném zájmu platí zákaz rybolovu z ostrova situovaného uprostřed vodní nádrže – vyznačeno tabulemi.


 

471 003 | Bečva 1 - MO Přerov

zapsáno: 22. 09. 2020 19:49:59

fotografieZákaz rybolovu. Z důvodů ekologické havárie na řece Bečvě je až do odvolání vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU.


 

471 005 | Bečva 2 - MO Přerov

zapsáno: 22. 09. 2020 19:50:16

fotografieZákaz rybolovu. Z důvodů ekologické havárie na řece Bečvě je až do odvolání vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU.


 

471 006 | Bečva 2 A - MO Přerov

zapsáno: 23. 07. 2020 22:05:47

fotografieNa rybníku Panský je zakázáno vjíždět motorovými vozidly na příbřežní pozemky či sousední zemědělsky využívanou plochu. Motorová vozidla mohou být umístěna výhradně na ploše před začátkem/hrází rybníka, a to opět mimo zemědělsky využívanou plochu.


 

471 007 | Bečva 3 - MO Lipník nad Bečvou

zapsáno: 22. 09. 2020 19:50:31

fotografieZákaz rybolovu. Z důvodů ekologické havárie na řece Bečvě je až do odvolání vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU.


 

471 008 | Bečva 3 A - MO Lipník nad Bečvou

zapsáno: 08. 10. 2020 17:17:04

fotografieZ důvodu opatření po otravě je na podrevíru 1 – nádrž Loučka platí zákaz lovu dravců do 31.12.2021


 

471 009 | Bečva 4 - MO Hranice na Moravě

zapsáno: 22. 09. 2020 19:50:46

fotografieZákaz rybolovu. Z důvodů ekologické havárie na řece Bečvě je až do odvolání vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU.


 

471 011 | Bečva 5 - MO Hustopeče nad Bečvou

zapsáno: 22. 09. 2020 19:51:03

fotografieZákaz rybolovu. Z důvodů ekologické havárie na řece Bečvě je až do odvolání vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU.


 

471 013 | Bečva 6 - MO Choryně

zapsáno: 22. 09. 2020 19:51:20

fotografieZákaz rybolovu. Z důvodů ekologické havárie na řece Bečvě je až do odvolání vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU.


 

471 015 | Bečva 7 - MO Valašské Meziříčí

zapsáno: 30. 09. 2020 20:46:49

fotografieZákaz rybolovu. Z důvodů ekologické havárie na řece Bečvě je až do odvolání vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU.


 

471 046 | Morava 15 - MO Tovačov

zapsáno: 25. 09. 2020 19:58:31

fotografieZákaz rybolovu. Z důvodů ekologické havárie na řece Bečvě je až do odvolání vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU v úseku toku řeky Bečvy od zaústění do řeky Moravy až po hranici revíru Bečva 1. .


 

471 057 | Morava Stará 1 - MO Brodek u Přerova

zapsáno: 29. 04. 2020 21:34:02

fotografieZatopená propadlina Krčmaň není součástí revíru – Rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, s platností od 7.3.2020.


 

471 059 | Moravice 3 A - MO Vítkov

zapsáno: 20. 05. 2020 05:49:16

fotografieZ důvodu zabránění rozšíření makrovegetace je v roce 2020 amur bílý celoročně hájen.


 

471 064 | Odra 1 A - MO Bohumín

zapsáno: 31. 05. 2020 21:44:04

fotografieOd 1.6.2020 platí na revíru zákaz rybolovu z ostrova.


 

471 077 | Olešná 2 A - MO Frýdek-Místek

zapsáno: 17. 02. 2020 20:11:00

fotografieRevír tvoří: vodní nádrž Olešná v k.ú. Frýdek-Místek 74,5 ha

Od tělesa hráze nádrže až k tabulím na přítoku nádrže, označujícím konec revíru. Součástí revíru je biologický rybník Řehánek v k.ú. Místek, 0,5 ha. Na pravém a levém břehu nádrže od betonového mostu až k tabulím je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán.

Na revíru se v dodatku 2020 omylem objevilo hájení z minulosti, které neplatí


 

471 092 | Opava 2 A - MO Hlučín

zapsáno: 12. 03. 2020 20:31:20

fotografieNa celém revíru OPAVA 2A, 471092 je s okamžitou platností vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU, který platí do odvolání.

Na základě uskutečněné schůzky se zástupci města, zástupcem firmy GardenLine – zhotovitelem zakázky „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ a zástupci Českého rybářského svazu, bylo zástupcem zhotovitele zakázky oznámeno, že příslib, který umožňoval omezený rybolov již neplatí a firma bude pracovat na všech stranách jezera a proto se celé jezero uzavře veřejnosti a to i rybářům. Na celém revíru OPAVA 2A, 471092 bude platit ZÁKAZ RYBOLOVU. Celé jezero a přilehlé pozemky bude mít statut stavby a s odvoláním na stavební zákony ČR platí zákaz pohybu osob na území stavby. Toto nařízení začíná platit s okamžitou platností a bude platit do odvolání. Na přístupových cestách budou v nejbližších dnech umístěny zákazové tabule „ZÁKAZ RYBOLOVU“. Zákazy vstupu na staveniště jsou již instalovány. Rybářská stráž bude proškolena pro pohyb na staveništi a spolu s městkou a státní policii budou zajištovat kontrolní činnost na tomto našem významném revíru.


 

471 094 | Opava 3 A - MO Kravaře

zapsáno: 21. 05. 2020 11:15:15

fotografieK revíru 471094 Štěrkovna Smolkov platí zákaz vjezdu motorovými vozidly přes soukromý pozemek spol. Agronet Smolkov.


 

471 116 | Poděbrady 1 A - MO Olomouc

zapsáno: 24. 06. 2020 20:50:31

fotografieCelý revír je součástí CHKO Litovelské Pomoraví

Hájení po vysazení ryb je v kompetenci hospodáře. Po vysazení kapra bude revír označen zákazem rybolovu kaprovitých ryb max. 14 dnů.

Nejmenší lovná míra: Štika – 60 cm Candát – 50 cm Amur  – 60 cm

Zavážení návnad a nástrah na revíru povoleno.

Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb, podběrák, a podložku pro šetrné zacházení s ulovenou rybou.

Na revíru platí BPVRP pro revíry ve společném hospodaření VÚS ČRS Ostrava a shora uvedené lovné míry u štiky, candáta a amura.

Na revíru je vyznačeno místo vhodné pro lov handicapovaných rybářů – místo označené cedulí se symbolem rybáře na invalidním vozíku je přednostně určeno pro držitele průkazu ZTP-P a ZTP s pohybovým omezením (vozíčkáře a osoby tělesně postižené – pohybující se pomocí francouzských holí nebo berlí). Lovící na tomto místě je povinen toto omezení respektovat a místo „určené osobě“ na požádání neprodleně uvolnit.


 

471 120 | Prudník 2 A - MO Zlaté Hory

zapsáno: 31. 10. 2020 18:03:47

fotografieNa revíru platí zákaz lovu kaprovitých ryb od 7.11.2020 – 21.11.2020 včetně. Povolen pouze lov přívlačí, na živou a mrtvou rybku nebo její část.


 

471 122 | Sázava Moravská 1 A - MO Zábřeh na Moravě

zapsáno: 09. 01. 2020 11:06:38

fotografieŠtika obecná a candát obecný jsou celoročně hájeni – lov dravých ryb přívlačí, na živou i mrtvou rybku a jejich části je zakázán.

Rybář je povinen mít u sebe podložku a použít ji pro šetrné zacházení s ulovenými rybami.


 

471 124 | Sedlinka 1 A - MO Opava

zapsáno: 24. 05. 2020 09:27:28

fotografieZ hospodářských důvodů platí zákaz lovu dravců v období od 16.6.2020 do 15.6.2022.


 

471 126 | Setina 1 A - MO Bílovec

zapsáno: 20. 07. 2020 11:21:51

fotografieDle požadavku Povodí Odry je zákaz rybolovu z/u nové litorální zóny (označeno cedulemi). Nejmenší lovná míra štiky je zvýšena na 60 cm a u candáta na 50 cm pro roky 2020–2021.


 

471 131 | Stonávka 2 A - MO Havířov

zapsáno: 17. 02. 2020 20:06:35

fotografieNa revíru platí zákaz vyvážení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem.


 

471 142 | Opava 4 B - MO Kravaře

zapsáno: 17. 02. 2020 20:08:22

fotografieNa revíru jsou místní úpravou určeny hájené úseky – vyznačeno cedulemi.


 

471 158 | Porubka 1 A - MO Ostrava

zapsáno: 01. 05. 2020 11:29:31

fotografieNa revíru platí zákaz lovu z hrází, úseky zákazu lovu jsou vyznačeny tabulemi.


 

471 171 | Odra 1 B - MO Bohumín

zapsáno: 25. 08. 2020 09:40:50

fotografieOd 7.9.2020 je na revíru zrušen zákaz vnadění.


 

471 213 | JORDÁN 1 A – MO Tovačov

zapsáno: 01. 07. 2020 14:13:10

fotografieZákaz rybolovu do odvolání z důvodu vyhlášení karantény!


 

471 215 | OLOMOUCKÉ ŠTĚRKOVNY 1 B – MO Olomouc

zapsáno: 22. 07. 2020 07:25:34

fotografieS platností od 1. července 2020 na podrevíru 43 Horecká nádrž „čtverec“ je u amura bílého:

  1. Zrušena lovná míra 50 cm,
  2. Úlovky amura se nezapočítávají do denního limitu 7 kg úlovků
  3. Po ulovení nesmí být vrácen zpět do revíru,
  4. Úlovky amura zapisovat do přehledu o úlovcích.

Amuři uloveni a ponechaní na tomto podrevíru se nezapočítávají ani do ostatních limitů stanovených BPVRP. Dále na podrevíru č. 43 Horecká, nádrž „Trojúhelník“, platí celoročníě:

  1. Zákaz lovu na živou, mrtvou rybku a přívlačí.
  2. Celoročně je hájena štika obecná, candát obecný a okoun říční.

Nadále platí, že ulovený karas stříbřitý nesmí být vrácen zpět. Vše vyznačeno na informativních cedulích.


 

471225 | Tatenice 1A - MO Zábřeh na Moravě

zapsáno: 14. 06. 2019 18:30:42

fotografieLov dravých ryb přívlačí, na živou a mrtvou rybku je zakázán.

Štika a Candát jsou celoročně hájeni.

Horní nádrž slouží k chovu rybích násad – lov ryb zakázán.

Zákaz vstupu lovícím a osobám na území ochranných pásem I.stupně kolem vrtů T-2, T-3 a T4.


 

473 002 | BEČVA ROŽNOVSKÁ 2 - MO Rožnov pod Radhoštěm

zapsáno: 17. 03. 2020 20:56:20

fotografieÚsek toku od ústí Hornopaseckého (Kaního) potoka až po jez u Rožnovského koupaliště – označeno tabulemi – je CHRO – lov ryb zakázán.


 

473 044 | Lučina 3 - MO Lučina

zapsáno: 09. 06. 2020 18:35:56

fotografieV úseku 300 m od spodní hranice revíru je hájené pásmo, vyznačeno cedulemi. Lov ryb v tomto úseku je zakázán.


 

 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.3.23