CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Nové vydání Zpravodaje ** ŘÍJEN 2020 ** , který je celý věnován postižené Bečvě naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

/ Aktuality

Ceník náhrad škod v akvakultuře byl aktualizován

fotografieMinisterstvo životního prostředí bude akceptovat aktualizovaný ceník ryb RS (aktualizace 2017) v případě uplatnění náhrad škod na rybách, způsobených kormoránem a vydrou v akvakultuře (dle zákona č. 115/2000 Sb.)
Aktualizovaný ceník bude rozeslán do všech našich místních organizací.

více info »

Naše rybářská stráž má zcela novou elektronickou aplikaci

fotografieNáš územní svaz představil zbrusu novou elektronickou aplikaci pro rybářskou stráž, která není určena jen pro „profesionální“ porybné, ale také pro ty dobrovolné. Aplikace pro rybářskou stráž je velice jednoduchá a rychlá. A po ladění posledních detailů ji celá řada členů rybářské stráže velmi chválí. Pro rybářskou stráž na severu Moravy a ve Slezsku to tak znamená ulehčení kontrolní práce rybářů na svazových revírech.
Co tahle aplikace umí?

více info »


 

Pozor na neoprávněný "sběr" ryb i s ohledem na vyhlášený nouzový stav

fotografieVlivem extrémních dešťových srážek které v posledních dnech postihly i náš kraj, došlo k lokálním záplavám, které mimojiné způsobily i vylití některých našich revírů, při kterých naše ryby uvízly v zaplavených lokalitách mimo původní revír.
To samozřejmě láká amatérské „sběrače“ ryb, které musíme důrazně upozornit na skutečnost, že osoba, která si takovýmto sběrem tyto ryby přisvojí je podezřelá ze spáchání přestupku, pokud hodnota „posbírané“ ryby bude menší než 10.000,–Kč. V tomto případě by se jednalo o přestupek proti majetku dle § 8 odst. 1 písm. c)  zákona 215/2016 Sb. (zákon o některých přestupcích) „Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně  přisvojí si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby.“ Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do výše až 50 000 Kč.
Pokud by byla hodnota „nasbíraných“ ryb vyšší než 10.000,–Kč jednalo by se o trestný čin krádeže dle § 205 odst. 1 písm a) zákona 40/2009 Sb. (trestní zákoník) , který lze během vyhlášeného nouzového stavu trestat vyšší trestní sazbou.

více info »

Darovací smlouvu vám na vyžádání rádi vystavíme

fotografieVážení dárci finančních prostředků na náš transparentní účet Bečva 2020, pokud potřebujete k Vašeho daru darovací smlouvu, pak prosím na náš územní svaz pošlete vyplněný a podepsaný tiskopis, který je k dispozici jak pro právnické, tak i fyzické osoby na našem stránce:
Legislativa a ost.dokumenty
Vyplněnou darovací smlouvu můžete zasílat buď poštou na naší doručovací adresu:
Český rybářský svaz
Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 14
709 00  Ostrava – Mariánské Hory
nebo mailem na adresu: sekretariat@rybsvaz-ms.cz
Po kontrole údajů a podpisech statutárních zástupců Vám bude tiskopis vrácen zpět (mailem, poštou).

více info »


 

Říjnový Zpravodaj ÚS je kompletně věnován havárii na Bečvě

fotografieNové vydání našeho Zpravodaje, jehož obsah je kompletně věnován ekologické havárii na naší Bečvě, je vám k dispozici na stránce Aktuality z VÚS

více info »

Pomozte nám oživit řeku Bečvu

fotografieKoncem září postihla řeku Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov ekologická havárie, kdy prozatím neznámý pachatel vypustil do řeky kyanid. Došlo k poškození celého vodního biotopu a podmínek pro všechny na vodu vázané organismy na zhruba 40 kilometrech toku.
Pro náš územní svaz je to také ztráta citová, neboť při péči o toky využíváme lidských zdrojů bez nároku na finanční ohodnocení a mnohdy při plnění zákonných povinností produkujeme rybí násady vlastními silami s cílem vytvořit vhodné podmínky pro výskyt a zdárný vývoj a udržení jednotlivých rybích druhů, zachovat vyváženou věkovou a druhovou skladbu a strukturu rybích společenstev s důrazem na podporu původní a přirozené rybí obsádky.
Jelikož dosavadní odhad škod jen na rybí obsádce, včetně našich nákladů na likvidaci uhynulých ryb jdou již dnes do desítek miliónů korun, obrací se výbor našeho územního svazu na všechny, kdo mohou přispět jakoukoliv finanční částkou s prosbou o pomoc.
Vaše finanční dary lze zasílat na náš transparentní účet u Raiffaisenbank 35036038/5500
Veškeré finanční prostředky na tomto účtu budou čerpány výhradně na pokrytí vzniklých škod na řece Bečvě.
Pohyby na transparentním účtu jsou všem přístupné zde
Případným dárcům předem děkujeme.
Za Český rybářský svaz, výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.
Ing. Pavel Kocián, předseda
Ing. Rostislav Trybuček, jednatel

více info »


 

Hájení MP revírů Bečvy až do odvolání

fotografieNa včerejším mimořádném zasedání našeho výboru územního svazu bylo mimo jiné i schváleno HÁJENÍ BEČVY A ČÁSTI MORAVY AŽ DO ODVOLÁNÍ.
Jedná se o tyto revíry:
Bečva 1 – 471 003
Bečva 2 – 471 005
Bečva 3 – 471 007
Bečva 4 – 471 009
Bečva 5 – 471 011
Bečva 6 – 471 013
Bečva 7 – 471 015
A část revíru Morava 15 – 471 , konkrétně od zaústění Bečvy do řeky Moravy po hranici revíru Bečva 1 (u jezu v Troubkách)

více info »

Škody na uhynulých rybách v Bečvě jdou do desítek miliónů

fotografieNa místo ekologické havárie se v druhé polovině týdne dostavili pracovníci Ústavu obratlovců Akademie věd, aby provedli kvalifikovaný odhad druhového a věkového složení uhynulých ryb.
Z předběžného odhadu je zřejmé, že celkové škody na rybí obsádce půjdou do desítek miliónů korun.

více info »


 

Zákaz rybolovu na řece Bečvě až do odvolání

fotografieZ důvodů ekologické havárie na řece Bečvě je až do odvolání vyhlášen ZÁKAZ RYBOLOVU a to v úseku od obce Choryně až po soutok Bečvy s Moravou.
Rovněž se nedoporučuje ve výše uvedeném úseku vstup do Bečvy bez ochranných oděvů a také se nedoporučuje odebírat vodu z Bečvy pro jakékoliv účely.

více info »

Pomozte odstranit následky ekologické havárie na řece Bečvě

fotografieVčera, v poledních hodinách byl zjištěn masívní úhyn ryb na řece Bečvě, v úseku pod Valašským Meziříčím. Dnes byl úhyn lokalizován i v úseku kolem Lipníku nad Bečvou. Podle předběžných neoficiálních odhadů došlo k úhynu cca 24 tun ryb v hodnotě necelých 2 miliónů korun.
Protože není v silách rybářů z postižených lokalit likvidovat uhynulé ryby, OBRACÍ SE VÝBOR NAŠEHO ÚZEMNÍHO SVAZU NA VŠECHNY DOBROVOLNÍKY Z ŘAD MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ S PROSBOU O POMOC.
Dobrovolníci zejména z MO Rožnov p/R, Valašské Meziříčí, Vsetín, Choryně, Lipník n/B, Hranice a dalších MO, prosím kontaktujte co nejrychleji našeho rybářské technika Jakuba Vávru – tel: 777 069 589

více info »


 

Zákaz rybolovu po dobu stavby na revíru 471 092 OPAVA 2A

fotografieTento týden proběhla schůzka se zástupci města, zástupcem firmy GardenLine – zhotovitelem zakázky „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína“ a zástupci Českého rybářského svazu. K naší nelibosti nám bylo oznámeno, že příslib, který nám dal stavbyvedoucí firmy GardenLine neplatí.

více info »

Krátkodobé omezení rybolovu na revíru 471 203, PORUBKA 1 B

fotografieV sobotu,19. 9­. 2020 bude pro rybářskou veřejnost uzavřen revír 471 203.
Důvodem je pořádání závodu dětí v lovu ryb udicí O pohár starosty městského obvodu Poruba.
Lov ryb bude povolen pouze účastníkům závodu.

více info »


 

Zářijový Zpravodaj výboru územního svazu

fotografieNové číslo Zpravodaje je Vám ode dneška k dispozici na stránce aktuality z VÚS

více info »

Záříjové závody LRU v plavané na revíru 471 065 Odra 2

fotografieVe dnech 4.9. – 6. 9. a 18.9. – 20. 9. 2020 proběhne první a druhé kolo závodu Územního přeboru lovu ryb udicí v plavané na revíru č. 471 065, Odra 2.
Ve výše uvedených dnech je lov povolen po obou březích od soutoku Odry s Opavou dolů po pěší lávku v Hošťálkovicích jen účastníkům závodu. Úseky závodu vyznačeny tabulemi.
Mapa úseku.

více info »


 

Srpnové setkání s ministrem zemědělství ČR

fotografieMinistr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. navštívil i se svými náměstky Olomoucký kraj.
Mimo návštěvy Olomouce a prohlídky protipovodňových opatření proběhlo také setkání s rybáři. Za máš územní svaz byl přítomen místopředseda Radomír Bednář a předseda MO ČRS Olomouc Michal Šefčík.
Další informace přineseme v zářijovém Zpravodaji.

více info »

Pozvánka do Lešné na zajímavou akci

fotografieMuzeum regionu Valašsko vás zve v neděli 6. září do areálu zámku Lešná u Valašského Meziříčí na akci s rybářskou a mysliveckou tématikou nazvanou Lovecké slavnosti.

více info »


 

Závod LRU v plavané na revíru 471 065 Odra 2

fotografie Dne 14. – 16. 8. 2020 proběhne na revíru č. 471 065, Odra 2 závod v lovu ryb udicí. Ve výše uvedených dnech je lov povolen po obou březích od soutoku Odry s Opavou dolů, po křížení dálničního mostu s Odrou pouze účastníkům závodu.
Úseky závodu vyznačeny tabulemi.

více info »

Náš nový facebookový profil má čím dál více návštěvníků

fotografieNový facebookový profil našeho územního svazu byl spuštěn teprve 24. června letošního roku.
Za tuto krátkou dobu tento profil navštívilo více jak 12.000 uživatelů a počet jeho příznivců neustále roste.
Prohlédněte si ho i Vy

více info »


 

Změna pravidel rybolovu pro rok 2021

fotografieDelegáti z místních organizací mimo jiné na červencové konferenci našeho územního svazu projednali a schválili BPVRP na příští rok.
Podrobnosti zde

více info »

Červencový Zpravodaj výboru územního svazu

fotografieMimořádné červencové vydání Zpravodaje je Vám ode dneška k dispozici na stránce Aktuality z VÚS.

více info »


 

2 | » | »» 

 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.34