CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Únorové zasedání Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Ostrava

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Členové ÚDK se dle schváleného plánu práce sešli na svém únorovém zasedání dne 13. února 2019 a řídili se následujícím programem zasedání :

  1. Kontrola plnění usnesení z lednového zasedání ÚDK.
  2. Projednání zápisu č. 1/2019 ze zasedání VÚS, konaného dne 24. ledna 2019.
  3. Kontrola nákladů na výstavbu a zařízení ŠIS v Roudně.
  4. Kontrola faktur, příjmových a výdajových dokladů za 4 Q roku 2018.
  5. Příprava školení předsedů DK MO.
  6. Výsledky inventarizace majetku ÚS za rok 2018.
  7. Různé.

Ad. 1. – Úkoly uložené usnesením lednového zasedání ÚDK byly splněny.

Ad. 2. – K zápisu č. 1/2019 ze zasedání VÚS nebyly ze strany členů ÚDK připomínky.

Ad. 3. – Náklady na výstavbu ŠIS v Roudně činily 6.254.360,– Kč, zřízení parkoviště
392.260,– Kč a výstavba pergoly 49.755,– Kč. Celkové náklady činily
6.696.375,– Kč, z toho byly 3.000.000,– Kč pokryty dotací. Zařízení střediska je
financováno z provozních prostředků VÚS Ostrava.

Ad. 4. – Namátkovou kontrolou faktur za 4 Q roku 2018 nebyly zjištěny zásadní
nedostatky.

Ad. 5. – Školení předsedů DK MO proběhne dne 27. dubna 2019 v zasedací místnosti
ČRS MO Ostrava v Porubě. Hlavní náplní školení bude projednání kontrolní
činnosti DK MO, vedení kárných řízení a ukládání kárných opatření.

Ad. 6. Tento bod programu z důvodu absence výsledků provedených inventur se
překládá na pořad jednání březnového zasedání ÚDK.

Ad. 7. – Členové ÚDK pověřili předsedu ÚDK informovat VÚS Ostrava o výsledku
provedené kontroly hospodaření v ČRS MO Frýdlant n.O.

JUDr. Sobota Július

člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32