CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Říjnové zasedání územní dozorčí komise se dle plánu práce konalo dne 25.10.2018 s následujícím programem :

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Říjnové zasedání územní dozorčí komise se dle plánu práce konalo dne 25.10.2018 s nás­ledujícím programem :

1.) Kontrola plnění usnesení ze zářijového zasedání ÚDK.

2.) Projednání zápisu č. 9/2018 ze zasedání VÚS konaného dne 20.9.2018.

3.) Projednání plnění zarybňovacího plánu na mimopstruhových i pstruhových
revírech.

4.) Projednání stavu prodeje členských známek a povolenek v roce 2018.

5.) Organizační zajištění hospodářské kontroly ze strany ÚDK.

6.) Posouzení druhu a výše uložených kárných opatření jednotlivými DK MO v
případech, kdy došlo k deponování zadržené povolenky k rybolovu na VÚS.

7.) Kárné řízení s členem DK MO ČRS Hlučín.

8.) Různé.

Ad. 1. – Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že všechny uložené úkoly byly splněny.

Ad. 2. – Členové komise pověřili svého předsedu p. Čilipka k opětovnému projednání
úhrady ve výši 50.000,– Kč MO ČRS Hranice.

Ad. 3. – Tento bod programu byl z organizačních důvodů přeložen na pořád jednání
listopadové zasedání komise.

Ad. 4. – ÚDK vzala na vědomí písemnou informaci ekonoma VÚS o průběžném stavu
prodeje členských známek a povolenek v roce 2018.

Ad. 5. – Vzhledem ke skutečnosti, že členové ÚDK budou přítomni u hospodářských
kontrol jednotlivých MO, stanovili které materiály vzešlé z činnosti DK
jednotlivých MO budou kontrolovány a rozdělili si účast na jednotlivých
kontrolách.

Ad. 6. – Posouzením druhu a výše uložených kárných opatření v
případech, kdy došlo k zadržení a deponování povolenky k rybolovu na VÚS
bylo zjištěno, že ve většině případů jsou ze strany jednotlivých DK MO tyto
ukládány v souladu s přílohou 3 Jednacího řádu ČRS. Nad rámec bylo ale
zjištěno několik případů, že přes skutečnost, že došlo ze strany rybářské
stráže k zadržení povolenky k rybolovu, DK MO v šedesáti denní lhůtě ve věci
nerozhodla, nebo na VÚS nezaslala rozhodnutí o uložení kárného
opatření.

Ad. 7. – ÚDK provedla kárné řízení s členem DK MO ČRS Hlučín. Po projednání mu
byly uloženy kárná opatření dle § 5 ods. 1 písm. bb) ve spojení s písm. bc)
Stanov ČRS – odnětí povolenky k rybolovu a nevydání povolenky k rybolovu
do 31. března 2019.

Ad. 8 – ÚDK ve smyslu Čl. 5 odst. 25 Jednacího řádu ČRS provedla přezkum
rozhodnutí, kterým DK MO ČRS Olomouc uložila svému členu kárné
opatření dle § 5 odst. 1 písm. d) Stanov ČRS – vyloučení z ČRS. Po
provedeném přezkumu ÚDK toto opatření potvrdila.

JUDr. Sobota Július člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32