CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Listopadové zasedání ÚDK ČRS ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Listopadové zasedání ÚDK ČRS ÚS pro SMaS Ostravě se konalo dne 20. listopadu 2019 s následujícím programem :

  1. Projednání zápisu č. 9/2019 ze zasedání VÚS Ostrava.
  2. Kontrola plnění usnesení z říjnového zasedání ÚDK.
  3. Kontrola faktur a stavu pokladny za 3. čtvrtletí 2019.
  4. Kontrola využití školícího střediska v Roudně.
  5. Kontrola čerpání nákladů na družební činnost.
  6. Různé.

Ad. 1. K zápisu ze zasedání VÚS č. 9/2019 nebylo ze strany členů komisem připomínek.

Ad. 2. Úkoly uložené říjnovým zasedáním byly splněny.

Ad. 3. Kontrolou proplacených faktur v 3. čtvrtletí 2019 a kontrolou pokladny nebyly zjištěny nedostatky.

Ad. 4. Školící středisko v Roudně je ze strany členů ČRS hojně navštěvováno. Za uplynulé období ke dni kontroly přijaté tržby činily 232.078,– Kč, náklady za materiál a služby činily 77.077,– Kč.

Ad.5. Náklady na družební činnost v roce 2019 činily 64.858,– Kč a odpovídají rozpočtu.

Ad. 6. a.) ÚDK se zabývala připomínkou funkcionářů ČRS MO Choryně vzešlou z hospodářské kontroly, a to ve věci ceny povolenek, za kterou samostatně hospodařících MO prodávají své povolenky členům MO, zařazených do společného hospodaření. ÚDK doporučuje VÚS, aby se samostatně hospodařícími MO vyjednal takové podmínky, aby se členové společně hospodařících organizací necítili znevýhodněny.

b.) ÚDK doporučuje VÚS se zabývat doposud neprovedenou novelizací Zásad hospodaření a neukončenou inventarizací, kde chybí vyhotovení protokolů o vyřazení nepotřebného materiálu.

JUDr. Sobota Július člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32