CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Lednové zasedání Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Ostrava

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

V roce 2019 se členové Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko poprvé sešli dne 17. ledna v budově VÚS Ostrava.

Program jednání :

  1. Kontrola plnění usnesení z prosincového zasedání komise.
  2. Schválení plánu práce ÚDK na rok 2019.
  3. Zpracování návrhu rozpočtu ÚDK na rok 2019.
  4. Kontrola stavu na účtech ČRS ÚS pro Severní Moravu a Slezsko.
  5. Projednání a schválení konečné znění zprávy o činnosti DK MO v roce 2018.
  6. Různé.

Ad. 1. – Předseda ÚDK p. Čilipka zajistil termín konání kontroly hospodaření v ČRS
MO Frýdlant n.O. Kontrola se bude konat 21.1.2019 od 14.30 hod. v kanceláři
ČRS MO Frýdlant v Pstružím.
- Dne 21.1.2019 se JUDr. Ščerba zúčastní inventury v ŠIS Roudno.

Ad. 2 .- Návrh plánu ÚDK na rok 2019 předložený předsedou ÚDK p. Čilipkem byl
členy ÚDK schválen.

Ad. 3. – Návrh rozpočtu ÚDK na rok 2019 je oproti roku 2018 navýšen o 5.000,– Kč z
důvodu zajištění školení předsedů DK MO v dubnu letošního roku.

Ad. 4. – Účty u jednotlivých bankovních úřadů vykazují k 31.12.2018 zůs­tatky ve výši
cca 19,5 mil. korun. ÚS vlastní majetkové cenné papíry v hodnotě 5,6 mil. Kč.

Ad. 5. – Členové ÚDK projednali souhrnnou zprávu o činnosti jednotlivých DK MO v
roce 2018 a s jejím obsahem vyslovili souhlas. Zpráva bude předána na
sekretariát VÚS k rozeslání na jednotlivé MO.

Ad. 6. – ÚDK přezkoumala rozhodnutí DK MO Hlučín, kterým svému členu P. Holcovi
uložila kárné opatření – vyloučení z ČRS. Po provedeném přezkumu
rozhodnutí DK MO svým rozhodnutím potvrdila.

JUDr. Sobota Július

člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32