CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Červnové zasedání Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Červové zasedání ÚDK, jako první po volební konferenci územního svazu, se konalo dne 19.6.2018. Stá­vající členové ÚDK p. Čilipka Lubomír, Ing. Kahánek Svatopluk, JUDr. Sobota Július, JUDr Ščerba Zdeněk a Valica Milan dostali důvěru delegátů konference a do funkce členů ÚDK byli opětovně zvoleni. Za člena Dozorčí Rady ČRS byl delegáty konference navržen p. Čilipka Lubomír.

První povolební zasedání ÚDK se řídilo následujícím programem :

1.) Volba předsedy ÚDK US

2.) Kontrola zápisu č.5/2018 a plnění usnesení ze zasedání ÚDK konaného dne 24.5.2016

3. ) Projednání zápisu č. 5/2018 ze zasedání VÚS konaného dne 24.5.2018

4.) Projednání zápisu č. 6/2018 ze zasedání nově zvoleného VÚS konaného dne 7.6.2018

5. ) Zhodnocení územní konference US ze dne 2.6.2018

6.) Projednání jarního zarybnění revírů.

7.) Kontrola vyúčtování vydaných povolenek za rok 2017 včetně vydaných povolenek zdarma

8.) Různé

Ad. 1.)

Ve smyslu § 14 odst. 2 Stanov ČRS si členové ÚDK ze svého středu zvolili předsedu, kterým se stal p. Čilipka Lubomír. Zvolen byl jednohlasně, nikdo nebyl proti a ani se nezdržel hlasování.

Ad.2.)

K zápisu ÚDK č. 5/2018 nebyly žádné připomínky, úkoly dané usnesením byly splněny.

Ad. 3.)

K zápisu VÚS č. 5/2018 nebyly žádné připomínky.

Ad.4.)

K zápisu VÚS č. 6/2018 nebyly žádné připomínky.

Ad.5.)

K průběhu územní konference nebyly ze strany členů ÚDK žádné připomínky.

Ad.6.)

Rybářský technik VÚS Ing. Rostislav Trybuček členy DK informoval o stavu jarního zarybnění revírů. Zarybnění probíhá průběžně bez větších problémů, MP revíry jsou zarybněny kaprem zhruba z jedné čtvrtiny, štikou zhruba z jedné poloviny. P revíry jsou zarybněny pstruhem zhruba z jedné poloviny a zarybňovací plán lipana je splněn.

Ad. 7.)

Kontrola vyúčtování vydaných povolenek za rok 2017 včetně vydaných povolenek zdarma nebyla z organizačních důvodů dokončena a bude pokračovat na červnovém zasedání ÚDK.

AD.8.)

JUDr. Sobota Július předložil členům ÚDK návrh na úpravu Stanov ČRS a Jednacího řádu ČRS, který byl projednán a bude předložen VÚS k dalšímu využití.

JUDr. Sobota Július byl pověřen vypracování písemné odpovědi Ing. Nechvátalovi, který poukázal na nesrovnalosti ve vyúčtování místenek na místenkovém revíru Ostravice 2 z roku 2012. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že rozdíl vznikl odsouhlaseným výdejem bezplatných povolenek.

JUDr. Sobota Július

člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32