CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Červencové zasedání Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Územní dozorčí komise se na své červencové zasedání sešla dne 25.7.2018 a řídila se následujícím programem:

  1. Kontrola plnění usnesení z červnového zasedání komise,
  2. Projednání zápisu VÚS č. 7/2018 ze zasedání konaného dne 19.6.2018,
  3. Projednání zápisu VÚS č. 8/2018 ze zasedání konaného dne 19.7.2018,
  4. Kontrola vyúčtovaných vydaných a vrácených povolenek za rok 2017,
  5. Různé

Ad. 1 – úkoly uložené přijatým usnesením byly bezezbytku splněny.

Ad. 2 – k předmětnému zápisu nebyl ze strany členů ÚDK připomínek.

Ad. 3 – členové ÚDK poukázali na spornou dotaci schválenou z FRR
pro MO Hranice n.M. Dotace byla přidělena v rozporu s podmínkami danými
tímto vnitrosvazovým předpisem.

Ad. 4. Kontrolou vyúčtovaných vydaných a vrácených povolenek za rok 2017 nebyly
přes rozsáhlou agendu zjištěny závady. Svědčí to o dobré práci sekretariátu
VÚS.

Ad. 5 Členové ÚDK :

a.) s konečnou platností vydali stanovisko k podnětu člena ČRS
MO Ostrava MS Poruba k údajným nesrovnalostem ve věci výdeje místních
povolenek na místenkový revír Ostravice 2. Předseda ÚDK p. Čilipka byl
pověřen o výsledku jednání zadavatele podnětu písemně informovat.

b.) projednali písemný materiál ČRS MO Rýmařov o vyloučení svého člena z
ČRS. DK MO Rýmařov jako kárný orgán správně vyhodnotila úmyslné
závažné porušení členských povinností ze strany přestupce, ale vzhledem
k vydání zmatečného písemného materiálu, který vzešel z kárného řízení
pověřili JUDr. Sobotu vypracováním rozhodnutí o vrácení věci
tomuto prvostupňovému kárnému orgánu s pokynem k odstranění
zjištěných pochybení.

c.) zabývali se návrhem BPVRP pro rok 2019 a požádali VÚS o poskytnutí
jejich finálního znění.

d.) rozhodli, že plánované školení členů DK MO ČRS se z důvodu
podzimního Sněmu ČRS, na kterém dojde zřejmě k úpravě Stanov ČRS,
včetně ustanovení upravujících kárná řízení, bude konat s největší
pravděpodobností začátkem roku 2019.

JUDr. Július Sobota

člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32