CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Nové vydání Zpravodaje ** BŘEZEN 2021 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Revír Slezská Harta versus BPVRP 2021

/ Aktuality

Od chvíle, kdy jsme zjistili, že vyhláška nabyla platnosti se snažíme domluvit na termínu jednání s představiteli Povodí Odry s.p. (dále jen POD). Telefonicky komunikujeme, ale termín se již poněkolikáté oddaluje díky covidové situaci, která sužuje nás všechny. Nechceme tím slibovat, že se nám podaří vyjednat stávající podmínky, ale vyhláška nám zcela jasně určuje povinnost projednat návrh rybářského hospodaření se správcem nádrže, tedy s POD. Chtěli bychom také uvést, že ČRS územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko (dále jen ÚS) nebyl účastníkem řízení, o projednávání vyhlášky nebyl informován a ze zákona ho nebyl krajský úřad povinen o tomto informovat. Nicméně proti návrhu POD, zařadit revír Slezská Harta do II. stupně hygienického ochranného pásma pro VN Kružberk, byly podány odpory fyzických i právnických osob. Tyto odpory nebyly úspěšné.

Pozice našeho ÚS je však oproti zmíněným odpůrcům naprosto odlišná. POD je naším stěžejním partnerem, který nám kromě Slezské Harty, poskytuje k rybolovu v našem regionu další stovky hektarů vodních ploch. Vodní toky pak  téměř ve většině případů. A nutno dodat, že formou nikoliv komerčního nájmu, ale výpůjčky, tedy zdarma. Je to přístup, který je v dnešní době velmi výjimečný.

A nyní k Slezské Hartě samotné. Vraťme se do minulosti a podívejme se na začátek vzniku tohoto revíru. Mnozí víte, že po dostavbě vodního díla Sl. Harta bylo v plánu nádrž zatápět několik let. Povodeň 1997 zkrátila termín napuštění na týden. K radosti rybářů byl poté vyhlášen revír, přidělení výkonu rybářského práva bylo uděleno. To bylo velmi pozitivní. Zapomnělo se však na tu jednu z nejdůležitějších věcí a to na obslužnost daného revíru. To nebylo od vzniku revíru vůbec řešeno. K vodě se dojelo, tolerovaly se jízdy přes cizí pozemky a parkování kdekoliv. Situace nebyla celá léta řešena. Ke stavu na Slezské Hartě a znečišťování zasakového pásma přispívali svým dílem neukáznění rybáři a také turisté. Současná opatření kolem Slezské Harty se dala při sledování strategie státu v ochraně vodních zdrojů očekávat. Nabytím platnosti výše zmíněné vyhlášky se situace velmi změnila. Výkon rybářského práva (rybolov) je zachován. Jen budeme mít přísnější podmínky. Tlak na vodu se asi omezí. Možná dojde i k úbytku prodeje povolenek rybářům, kteří zde jezdili na delší dobu zabivakovat.

Dnes, až na několik málo míst, je přístup ke Slezské Hartě bez porušení zákazů velmi významně limitován. Iniciujeme jednání s majiteli příbřežních pozemků se snahou zajistit přístup k co největší části revíru. Je před námi hodně práce a je to běh na dlouhou trať. S POD budeme v nejbližší možné době řešit i využití v minulosti zakoupeného pozemek v katastru obce Razová a možnosti vytvoření částečného zázemí pro rybáře.

Od konce loňského roku jsme dotazování (telefonicky, maily, přes sociální sítě) k situaci ohledně rybolovu na Slezské Hartě. Reagovat jsme chtěli až po jednání se správcem nádrže, tedy POD. Nicméně jsme se na posledním zasedání výboru ÚS rozhodli, že bude rybářskou veřejnost informovat nyní, ačkoli ještě neproběhlo jednání s POD, Lesy ČR a majiteli přilehlých pozemků a zveřejníme informace platné ke dni 24.1..
O výsledcích dalších jednání Vás budeme následně informovat. 


 

© 2009–2021 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.3.27