CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Květnové zasedání Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Dle plánu práce se územní dozorčí komise sešla ke svému květnovému zasedání dne 24. května 2018 v Ostravě a dle plánu práce měla :

1.) projednat zápis ze zasedání VÚS Ostrava č. 4/52018,

2.) provést kontrolu plnění usnesení ze svého dubnového zasedání,

3.) schválit zprávu ÚDK pro konferenci územního svazu,

4.) projednat průběh zarybňování revírů ÚS v jarním období,

5. ) provést kontrolu vyúčtování vydaných povolenek za rok 2017,

6..) různé.

Ad. 1.) k zápisu č.5/2018 ze zasedání VÚS nebylo připomínek,

Ad. 2.) úkoly uložené ÚDK dubnovým zasedáním byly splněny,

Ad. 3.) Po menších úpravách byl návrh zprávy pro územní konferenci schválen a předseda ÚDK L. Čilipka byl pověřen k jejímu předložení delegátům konference,

Ad. 4.) tento bod programu byl přeložen na pořad jednání červnového zasedání ÚDK,

Ad. 5.) tento bod programu byl přeložen na pořad jednání červnového zasedání ÚDK,

Ad. 6.) předseda VÚS p.Miloš Martínek a jednatel p. Ing. Přemysl Jaroň podali další informaci k investičním akcím v Rázové a Roudně,

ÚDK podala návrh, aby ve zprávě na konferenci tato obsahovala údaje nejen za minulý, ale za poslední čtyři roky,

člen ÚDK

JUDr. Sobota Július

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32