CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Březové zasedání Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Březnové zasedání územní dozorčí komise se konalo 21. března 2019 s následujícím programem :

  1. Kontrola plnění usnesení z únorového zasedání ÚDK
  2. Projednání zápisu č.2/2019 ze zasedání VÚS Ostrava konaného dne 21.2.2019
  3. Projednání výsledků inventarizace majetku ÚS za rok 2018
  4. Kontrola výkazu jízd a provozu služebních vozidel za rok 2018
  5. Projednání plnění rozpočtu ÚS za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
  6. Projednání roční závěrky, hospodářského výsledku a stav jednotlivých fondů ÚS
  7. Pracovních náplní zaměstnanců ÚS

8 Různé

Ad 1. Členové ÚDK konstatovali, že úkoly uložené únorovým zasedání ÚDK byly
splněny.

Ad. 2. Po seznámení se se zápisem č. 2/2019 členové ÚDK konstatují, že VÚS
schválil MO ČRS Domašov bezúročnou finanční podporu ve výši 1.306,018 Kč,
aniž by to předběžně projednala ekonomická komise.

Ad. 3. Tento bod programu nebyl z důvodu neposkytnutí podkladů projednán.

Ad. 4. Tento bod programu z důvodu neposkytnutých podkladů nebyl rovněž členy
ÚDK projednán.

Ad. 5. Rozpočet ÚS za rok 2018 byl dodržen, u většiny položek došlo k nedočerpání.
Konečný hospodářský výsledek se očekává kladný, ve výši kolem 10 mil. Kč.

Ad. 6. Členové ÚDK se seznámili se stavem jednotlivých fondů k 31.12.2018
FOND :
- rozvoje revírů : 13.178.058,– Kč
- zarybnění : 2.241.914,– Kč
- oprav : 545.099,– Kč
- investiční : 260.147,– Kč
- otrav : 495.918,– Kč
- rezervní : 120.090,– Kč

Ad. 7. Pracovní náplně zaměstnanců budou projednány po zpracování
Organizačního řádu ÚS ČRS.

Ad. 8. Posledním bodem programu byla příprava aktivu předsedu DK MO, který se
bude konat 27.4.2019 v Os­travě.

JUDr. Július SOBOTA

člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32