CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového !Upozornění! Otevřena 3. lokalita na revíru Slezská Harta – Sýkorka. Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje ** KVĚTEN 2022 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Plán práce hospodářského odboru na rok 2012

Informace z VÚS, konference a odborů / Odbor hospodářský / Různé

Hospodářský odbor pracuje v tomto složení:

Hospodář Konvička Milan
Zástupce hospodáře Kocinec Libor
Rybářský technik ing.Trybuček Rostislav
Vedoucí ryb.stráže Machala Petr
Regionální hospodáři Fečák Jindřich
mgr.Pavlosek Vladimír
Pasz Václav
Kiszka Miroslav
Pupík Pavel
Benda Josef
Žáček Zdeněk
Řeha Josef

Úkolem hospodářského odboru je hlavně příprava úkolů daných VÚS a projednání- veškerých připomínek a námětů z MO ČRS, včetně připomínek a námětů z H.O. při Radě ČRS.
Dále považuje HO za prvořadé úkoly:

– připravit pro jarní konferenci BPRVP platné od roku 2013 na další 4 roky.
- připravit koncepci hospodaření na P revírech a odchovu násad.
- organizovat výběrová řízení pro dodavatele násadových ryb mimo ČRS.
- ve spolupráci s DK při VÚS dbát na dodržování „Statutu hospodaření“.
- podporovat snahy o další zatraktivnění revírů.
- zajišťovat produkci a nákup nedostatkových ryb.
- podporovat veškeré snahy k zlepšení činnosti RS a profesionální RS.
- zajišťovat zarybnění kaprem minimálně 2× ročně.
- zajišťovat vícečetné osazování P revírů mírovým pstruhem.
- zkvalitnit rozvoz násad využitím nové přepravní techniky v regionech.
- rozšiřovat komerční rybolov na revírech ÚS.

–2–

2. Termíny a náplň schůzové činnosti.

Program schůzové činnosti se skládá ze dvou částí a to trvalých bodů programu
a bodů, jež jsou v programu schůze v daném čtvrtletí.
Datum schůze je stanoven předchozí schůzí.
Body programu je možno doplnit neb upřesnit.

Trvalé body programu schůze.

 1. Projednání závěrů z hospodářských prověrek.
 2. Statistika rozbor úlovků na územní povolenky za rok 2011
 3. Návrh BPVRP platný od roku 2013 na další 4 roky.
 4. Zpráva z aktivů RS a o činnosti RS za rok 2011.

  4. června:

 5. Projednání další činnosti H.O. a doplnění a upřesnění plánu práce H.O.
 6. Projednání návrhu ceníku násad pro rok 2013.
 7. Stav zarybnění revírů po jarních osazeních.

  7 a 8. září:

  Výjezdní zasedání odboru spojené se školením.

 8. Organizace kontrol podzimních výlovů a distribuce násad.
 9. Zpráva o činnosti RS za I pololetí.
 10. Kontrola úkolů z prověrek.
  • 2–

  5. prosinec:

 11. Zhodnocení výsledků zarybnění revírů za rok 2011.
 12. Zprávy z jednotlivých regionů.
 13. Příprava plánu práce pro rok 2012

  Mimo tyto termíny plánuje HO konání těchto akcí:

  15 a 16.únor: Aktivy vedoucích RS.

  20.únor: Pracovní schůze pstruhové sekce při HO
  -Řešení koncepce hospodaření na P revírech.

  14.duben: Aktiv hospodářů všech MO v rámci ÚS.
  - Projednání BPVRP platný od roku 2013.
  - Projednání „Koncepce hospodaření na P revírech“.

V Ostravě 14.12.2011. Kon­vička Milan
Hospodář VÚS ČRS

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.30