CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového !Upozornění! Otevřena 3. lokalita na revíru Slezská Harta – Sýkorka. Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje ** KVĚTEN 2022 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Plán činnosti hospodářského odboru při VÚS Ostrava pro rok 2016

Informace z VÚS, konference a odborů / Odbor hospodářský

1. Úvod

Hospodářský odbor pracuje v tomto složení:

Hospodář Konvička Milan
Rybářský technik Ing.Trybuček Rostislav
Vedoucí ryb. stráže Machala Petr
Kontrola zarybnění Škrobánek Jaroslav
Regionální hospodáři Fečák Jindřich
  Mgr. Pavlosek Vladimír
  Pasz Václav
  Kiszka Miroslav
  Pupík Pavel
  Benda Josef
  Veselý Roman
  Řeha Josef
Hospodář Slezské Harty Složil Roman

Úkolem hospodářského odboru je hlavně příprava úkolů daných VÚS a projednání veškerých připomínek a námětů z MO ČRS, včetně připomínek a námětů z HO. při Radě ČRS.

Dále považuje HO za prvořadé úkoly:


2. Termíny a náplň schůzové činnosti.

Program schůzové činnosti se skládá ze dvou částí a to trvalých bodů programu a bodů, jež jsou v programu schůze v daném čtvrtletí. Datum schůze je dle potřeby možno přesunout. Body programu je možno doplnit nebo upřesnit.

Trvalé body programu schůze:

Body programu čtvrtletních schůzí:

7. března:

 1. Projednání závěrů z hospodářských prověrek.
 2. Statistika a rozbor úlovků na územní povolenky za rok 2015.
 3. Zpráva z aktivů RS a o činnosti RS za rok 2015.
 4. Projednání zajištění distribuce a nákupu násad do rybochovů a revírů.
 5. Projednání možných úprav zarybnění revírů.
 6. Kontrola přípravy aktivu hospodářů. (BPVRP pro léta 2017 – 2020)

6. června:

 1. Projednání návrhu ceníku násad pro rok 2016.
 2. Stav zarybnění revírů po jarních osazeních.
 3. Zhodnocení stavu propagace revírů.
 4. Upřesnění „Plánu práce HO“ na rok 2015.
 5. Projednání BPVRP pro rok 2017 – 2020.
 6. Zpráva z kontrol zarybnění revírů.

2. a 3. září:
Výjezdní zasedání odboru spojené se školením.

 1. Organizace kontrol podzimních výlovů.
 2. Zpráva o činnosti RS za I pololetí.
 3. Kontrola úkolů z prověrek.
 4. Kontrola a příprava podzimní distribuce dle druhů ryb.

7. prosinec:

 1. Zhodnocení výsledků zarybnění revírů za rok 2016.
 2. Zprávy z jednotlivých regionů.
 3. Příprava plánu práce pro rok 2017.
 4. Vyhodnocení „Koncepce hospodaření na P vodách“.
 5. Zpráva z kontrol zarybnění revírů.

Mimo tyto termíny plánuje HO konání těchto akcí:

9. a 10. únor Aktivy vedoucích RS. Východ Ostrava a západ Litovel.
12. březen Aktiv a školení hospodářů MO. Závišice.
9. dubna Školení elektrorybářů. RD v Příboře v 9:00.
9. září Školení elektrorybářů. RD v Příboře v 9:00.

Schváleno členy HO dne 7. prosince 2015.

V Ostravě 7. prosince 2015.
Konvička Milan
Hospodář VÚS ČRS Ostrava

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.30