CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Aktuální číslo Zpravodaje ** ČERVEN 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Zpráva o činnosti 2015 za rok 2014 - Odbor čistoty vod a životního prostředí

Informace z VÚS, konference a odborů / Odbor čistoty vody

Český rybářský svaz územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě Jahnova 14, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Odbor čistoty vod a životního prostředí

Zpráva o činnosti za rok 2014

Ostrava 19. března 2015

Zpracoval:

Ing. Daniel Gebauer

Předkládá:

Libor Kocinec

1. Vodohospodářské havárie a čistota vody

Celkové vyhodnocení havárií a škod spojených s úhynem ryb se provádí podle vyplněných výkazů o činnosti jednotlivých MO ČRS, které jsou zpracovány v tabulce.

Pro podrobnější charakteristiku havárií obdržely MO ČRS vzor formuláře pro hlášení havárií spolu s žádostí o jejich průběžné odesílání (v případě zjištění havárie nebo úhynu ryb) na ÚS ČRS Ostrava. Návratnost rozeslaných formulářů v průběhu roku byla však minimální, přesto že jde o nutnost evidence uplatnění náhrady škod dle zákona a přijetí preventivních opatření.

Z výše uvedeného důvodu lze vyhodnotit pouze ty havárie, které byly sděleny a ohlášeny na ČRS ÚS Ostrava a to následovně:

2. Rybožraví predátoři

• ORP Vítkov – Moravice 3P, Moravice 3A, Moravice 4 – platnost povolení do 31. března 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. • ORP Vítkov – Moravice 2 – platnost povolení do 31. března 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. • ORP Opava – Moravice 1, Moravice 1P, Moravice 2, Hvozdnice 1, Opava 4, Opava 5 – platnost povolení do 31. března 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. • ORP Kopřivnice – Lubina 2, Lubina 2P, RZ Borovec – platnost povolení do 31. března 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. • ORP Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice 4, Čeladenka 1 – platnost povolení do 31. března 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. • ORP Hlučín – Opava 2, Opava 2A, Opava 2C – platnost povolení do 31. března 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3.

• ORP Ostrava na revíry Odra 2, Odra 3, Ostravice 1, Ostravice 1, Ostravice 2, Lubina 1, Opava 1, Lučina 1, Lučina 1P • ORP Jablunkov na revíry Olše 7, Lomná 1

• ORP Valašské Meziříčí – Juhyně 1, Juhyně 2, Bečva 6 – platnost povolení do 31. března 2017, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. • ORP Valašské Meziříčí – Bečva 7, Rožnovská Bečva 1, Vsetínská Bečva 1 – platnost povolení do 31. března 2016, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. • ORP Vsetín – Vsetínská Bečva 2, Vsetínská Bečva 3, Senice 1, Bystřice Valašská 1P – platnost povolení do 31. prosince 2018, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3.

• Správa CHKO Beskydy na revíry Vsetínská Bečva 3, Vsetínská Bečva 4P, Senice 1

• ORP Hranice na Moravě – Bečva 4, Bečva 4A, Velička 1 – platnost povolení do 31. března 2017, odstřel kormoránů celkem za rok na všechny revíry 70 ks v období od 1.8. do 31.3. • ORP Hranice na Moravě – Bečva 5, Bečva 5A, Bečva 5B – platnost povolení do 31. března 2018, odstřel kormoránů celkem za rok na všechny revíry 360 ks v období od 1.8. do 31.3. • ORP Přerov – Blata 1, Morava 14, Morava 14A, Morava 15, Valová (Romže) 1 – platnost povolení do 28. února 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.11. do 28.2. • ORP Přerov – RZ Kojetín, Měrovice na Hané – platnost povolení do 28. února 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.11. do 28.2. • ORP Olomouc – Morava 15, Morava 16 – platnost povolení do 28. února 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.11. do 28.2. • ORP Jeseník – Bělá Jesenická 1 – platnost povolení do 31. března 2016, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.11. do 31.3. • ORP Jeseník – Vidnávka 1 – platnost povolení do 31. března 2016, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.11. do 31.3. • ORP Lipník nad Bečvou – Bečva 3 – platnost povolení do 31. března 2023, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.8. do 31.3. • Správa CHKO Litovelské Pomoraví – Morava 19 – platnost povolení do 31. března 2019, odstřel kormoránů do 20 % z hejna v období od 1.11. do 31.3.

• Správa CHKO Jeseníky na revíry Bělá Jesenická 1, Bělá Jesenická 2, Staříč 1 • MěÚ Jeseník na revír Javorník 1A • Magistrát města Přerov na revír Morava 17A • MěÚ Mohelnice na revíry Třebůvka 1, Žadlovice 1A a rybochovné zařízení Pužmil, Fučík, Závlaha, Starý rybník

• ORP Litovel na revír Třebůvka 1

3. Spolupráce s orgány státní správy a institucemi

4. Úpravy toků

5. MVE + další odběry vody

Problematika provozu MVE byla v roce 2014 velmi kritická, neboť hydrologická situace ve vodních tocích byla velmi vážná a přesto řada provozovatelů MVE porušovala MZP. Na základě této situace byly prováděny kontroly ČIŽP OI v Olomouci i Ostravě nad provozem MVE na jednotlivých tocích. Problematika provozu MVE je celorepublikovou záležitostí a vyžaduje přijetí potřebných kroků a opatření z úrovně Rady ČRS v této oblasti. Z výše uvedeného důvodu se jeví jako nezbytné prosazovat a uplatňovat technická opatření při odběru vody do náhonu nejen u derivačních MVE, ale i u jezových MVE a doplnit hladinovými čidly pro automatickou blokaci MVE při dosažení úrovně MZP, tedy u bezobslužných MVE včetně zaznamenání stavu. Odběry pro provoz MVE je také nutno zabezpečit jemnými česlemi rozteče do 25 mm v kombinaci s elektronickým odpuzovačem ryb. Zvýšená pozornost je věnována vodoprávnímu řízení týkající se schvalování manipulačních řádů pro vodní díla MVE, kde jsou rovněž uplatňovány podmínky ČRS dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů.

6. Chráněné a ohrožené druhy ryb a mihulí

7. Nepůvodní – invazní druhy ryb

8. Rybí přechody

9. Raci a mlži

10. Příspěvky a dotace

ČRS Účel dotace Kč Kdo poskytl dotaci Název fondu, titul MO ČRS Olomouc posílení rybí populace řeky Moravy 300.000 MZe ČR MO ČRS Frenštát pod Radhoštěm úklid nádrže Větřkovice 10.000 MěÚ Kopřivnice MO ČRS Šternberk zlepšení podmínek pro reprodukci Po 245.000 MZe ČR Ochrana ŽP ČRS ÚS Ostrava odchov a vysazování úhořího monté 2.000.000 MZe ČR OP Rybářství ČRS ÚS Ostrava genofond ohrožených druhů ryb 309.524 Rada ČRS MZe ČR

11. Soudní procesy a jejich výsledky

V roce 2014 nebyly konány žádné soudní procesy v oblastech (rybožraví predátoři, MVE, odběry vody, havárie, nepovolené stavby, RP apod.).

Závěr:

Závěrem této souhrnné zprávy konstatujeme, že odbor ČV a ŽP ÚS ČRS Ostrava se vyrovnal s přidělenými úkoly dle schváleného plánu práce pro rok 2014, který danou problematiku a povinnosti odboru v dané oblasti životního prostředí a čistoty vod plně vystihuje a je průběžně plněn. Dále je zpřesněn plánem odboru na rok 2015, přestože bude vyžadovat další nárůst a požadavek na časovou kapacitu pracovníka odboru ČV a ŽP v důsledku termínovaných správních řízení, jednání dle zákonů a správního řádu i provozních potřeb MO ČRS.

 


 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31