CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Aktuální číslo Zpravodaje ** ČERVEN 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

metodický pokyn zástřelné kormoráni

Informace z VÚS, konference a odborů / Odbor čistoty vody

Tato metodická informace je vypracována na základě ustanovení nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 30/2014 Sb.“; viz http://eagri.cz/…ickyprehled/ Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2014–30.html) a metodické příručky pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti (platná od 1. listopadu 2018; viz http://eagri.cz/…cniprispevky- na-vybrane-myslivecke/me­todicka-prirucka-pro-zadatele-o-1.html). Žádost o finanční příspěvek na snižování početních stavů kormorána doručuje uživatel honitby příslušnému krajskému úřadu do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu. Za každou honitbu se vyhotovuje žádost zvlášť, a to pouze jednou za uvedené období. Finanční příspěvek může být poskytnout jen v případě, že byl kormorán velký uloven v souladu s § 39 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), a s § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“). Podle § 5b zákona o ochraně přírody a krajiny stanovuje orgány ochrany přírody opatřením obecné povahy odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého. Podle § 39 zákona o myslivosti orgán státní správy myslivosti povolí, popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu zvěře, v tomto případě kormorána velkého. Žádost musí obsahovat následující:

1. Formulář: Žádost o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb (viz http://eagri.cz/…b/ws_content?…; http://eagri.cz/…b/ws_content?…) 2. Formulář: Příloha č. 1 žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb (viz http://eagri.cz/…b/ws_content?…- 18bc.jpg) 3. Formulář: Příloha č. 2 žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb (viz http://eagri.cz/…b/ws_content?…- 18bd.jpg) 4. Kopie rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o povolení nebo uložení snížení početních stavů zvěře podle § 39 zákona o myslivosti. Finanční příspěvek se poskytuje sazbou 500 Kč za každou horní část zobáku kormorána velkého oddělenou na úrovni ozobí (dále jen „markant“). Uživatel honitby musí markanty řádně vysušit, zabalit je nejvýše po 5 kusech do rychlouzavíracích plastových sáčků (se „zipem“) nebo zatavit do plastových sáčků. Takto zabalené markanty musí odevzdat nejlépe v druhé polovině srpna najednou na pracoviště Státní veterinární správy místně příslušné k dané honitbě. Od místně příslušné Státní veterinární správy si uživatel honitby musí nechat potvrdit Přílohu č. 2 žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb (viz výše). Přehled a kontaktní údaje pracovišť Státní veterinární správy jsou uvedeny v metodické příručce (viz odkaz výše). Jakmile získá uživatel honitby potvrzení od místně příslušné Státní veterinární správy o předání markantů, doručí kompletní žádost příslušnému krajskému úřadu. Dle § 2 odst. 2 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., se finanční příspěvek neposkytne, jestliže by celková výše finančního příspěvku byla nižší než 1000 Kč. Shrnutí postupu při uplatňování finančních příspěvků na snižování početních stavů kormorána velkého:

1. Zajistit podmínky pro umožnění snižování početních stavů kormorána velkého (§ 39 zákona o myslivosti a § 5b zákona o ochraně přírody a krajiny); 2. Provést samotný lov kormorána velkého; 3. Nejlépe v druhé polovině srpna předat řádně vysušené markanty místně příslušné Státní veterinární správě a převzít si od ní příslušné potvrzení o předání markantů; 4. Vyhotovit žádost a doručit jí příslušnému krajskému úřadu do 31. srpna.

 


 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31