CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Aktuální číslo Zpravodaje ** ČERVEN 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Charakteristiky M-denních průtoků a minimální průtoky.

Informace z VÚS, konference a odborů / Odbor čistoty vody

29.9.2015 se konal v Praze pod záštitou České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti odborný seminář Charakteristiky m-denních a minimálních průtoků. Jelikož s problematikou minimálních zůstatkových průtoků často zápolíme s majiteli malých vodních elektráren, které jsou vybudovány na rybářských revírech, byla účast na tomto semináři pozitivním přínosem v budoucích kauzách. Za VÚS Ostrava se účastnili Ing. Dan Gebauer a Libor Kocinec. Přednášející seznámili přítomné s metodikou vyhodnocování a určení průtoků. Byla přiblížena historie i současnost. Bylo konstatováno a i graficky podloženo, že období sucha není jen doménou dnešní doby, ale bylo i časté v minulosti. Problematika je ovšem v rychlém odvádění vody z krajiny z důvodu ochrany majetku před povodněmi. Byla vznesena námitka, že elektrárníci nedodržují minimální průtoky v letních obdobích. Bylo nám odpovězeno, dle vodního zákona §36 odst.3 Způsob a kritéria stanovení minimálního zůstatkového průtoku podle odst.2 stanoví vláda nařízením. Bohužel, zatím toto vládní nařízení není vydáno a záleží na konkrétním Vodoprávním úřadu, jak se s tím vypořádá. V praxi to znamená, že jsou vydána rozhodnutí, která kolikrát hraničí se zdravým rozumem a evidentně upřednostňují elektrárenské lobby před zachováním biodiverzity a ochrany rybí obsádky toku. Řešení se nabízí v tlaku na volené zástupce v parlamentu. Seminář byl přínosný z důvodu seznámení se s metodami měření, a byly navázány kontakty s odborníky v dané problematice. Libor Kocinec

 


 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31