CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového !Upozornění! Otevřena 3. lokalita na revíru Slezská Harta – Sýkorka. Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje ** KVĚTEN 2022 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Usnesení konference 2017

Informace z VÚS, konference a odborů / Konference

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko 709 00 OSTRAVA 1, Jahnova 14 _____________­________________________­________________________­____________

U S N E S E N Í

územní konference delegátů MO ČRS, konané dne 27.5.2017

_____________­________________________­________________________­__

Územní konference po projednání programu a vyslechnutí všech diskusních příspěvků a námětů:

I. Bere na vědomí :

 1. Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání konference.
 2. Účetní uzávěrku ÚS ČRS Ostrava za rok 2016 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016.
 3. Rozpočet ÚS ČRS Ostrava na rok 2017.
 4. Plán práce ÚS ČRS Ostrava na rok 2017.
 5. Zprávu DK ÚS ČRS o činnosti.
 6. Zprávu mandátové komise.
 7. Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty.
 8. Informaci o postupu realizace Investice Roudno.

II. Schvaluje :

1. Složení : pracovního předsednictva : pp. Miloš Martínek, Ing. Přemysl Jaroň, Milan Konvička, Karel Běčák

Mandátové komise: Jaroslav Škrobánek, Petr Machala, Miroslav Kiszka

Návrhové komise: Ing. Pavel Bierski, Ing. Luděk Palička, Ing. Radovan Jahn

2. Jednací řád konference.

3. Zprávu o činnosti územního svazu za r. 2016.

4. Úpravu odvodu finančních prostředků do FRR s platností od 1.1. 2018.

5. Čerpání Fondu rozvoje revírů za období květen 2016 – duben 2017.

6. Kalkulaci cen územních ročních povolenek na r. 2018: MP ve výši 1 600,– Kč, P ve výši 1 700,– Kč.

7. Statut společného hospodaření a rybolovu jako součást Zásad hospodaření ÚS.

III. Ukládá :

 1. Výboru ÚS – nepřekročit v r. 2017 stanovenou hodnotu zarybňovacích plánů revírů ve společném hospodaření o více jak 5%.
 2. Všem MO ČRS – respektovat znění Statutu společného hospodaření, především termíny pro odvod finančních prostředků za prodej povolenek a známek a pravidla pro evidenci a fakturaci vysazených násad.
 3. Výboru ÚS zřídit samostatný bankovní účet pro finanční prostředky vedené ve fondu rozvoje a správy revírů.
 4. Všem MO, které budou mít požadavek na výjimku z doby lovu na krátkodobé závody v roce 2018, aby žádost o tuto výjimku doručily na ÚS ČRS do termínu 30.11.2017

IV. Rozhodla

 1. O úpravě bodu e), odst. 3. Využití fondu, Statutu fondu rozvoje a správy revíru v následujícím zně­ní:

příspěvek na nákup nedostatkových druhů rybích násad pro revíry (dravci, lososovití, reofilní).

 1. O úpravě Statutu fondu rozvoje a správy revíru následujícím způsobem:

Doplňuje se o nový bod č. 7 ve znění: Finanční prostředky FRR jsou spravovány na samostatném bankovním účtu.

 1. O úpravě Statutu fondu rozvoje a správy revíru následujícím způsobem:

Doplňuje se o nový bod č. 8 ve znění: Organizace, která žádá finanční prostředky z FRR, musí mít ke dni žádosti odvedeny finanční prostředky za povolenky a čl. známky (popřípadě jejich alikvótní část).

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň

Ověřil : Miloš Martínek

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.30