CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Aktuální číslo Zpravodaje ** ČERVEN 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Usnesení konference 2016

Informace z VÚS, konference a odborů / Konference

U S N E S E N Í

územní konference delegátů MO ČRS, konané dne 11.6.2016
_____________­________________________­________________________­__

Územní konference po projednání programu a vyslechnutí všech diskusních příspěvků a námětů:

I. Bere na vědomí :

 1. Provedenou kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání konference.
 2. Zprávu DK ÚS ČRS o činnosti.
 3. Zprávu mandátové komise.
 4. Předložené materiály k bodům programu, diskusní příspěvky a náměty.
 5. Variantní návrhy pro úpravu odvodu finančních prostředků do FRR a doporučení na

  sjednocení členských povinností v MO ČRS.

 6. Informaci o postupu Investice Roudno.

II. Schvaluje :

 1. Jednací řád konference.
 2. Složení :

3. Zprávu o činnosti VÚS ČRS Ostrava za rok 2015 vč. komentáře. 4. Účetní uzávěrku ÚS ČRS Ostrava za rok 2015 a návrh na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2015. 5. Návrh rozpočtu na rok 2016. 6. Plán práce ÚS ČRS Ostrava na rok 2016. 7. Čerpání Fondu rozvoje revírů (FRR) za období 24. června 2015 – 1.června 2016. 8. Zajištění zvýšení příjmu finančních prostředků do FRR formou navýšení ceny
mimopstruhové povolenky na rok 2017 o 200,00 Kč. 9. Úpravu Statutu hospodaření dle předneseného návrhu.

III. Ukládá :

 1. VÚS ČRS Ostrava – využít finanční prostředky z Dotace na podporu biodiverzity

  rybích obsádek k zarybnění všemi druhy ryb, především dravci a pstruhem

  obecným.

 2. Delegaci ÚS ČRS Ostrava podpořit na Sněmu ČRS zvýšení členského příspěvku

  o 100,– Kč s platností od r. 2018.

 3. Umístit na webových stránkách ÚS ČRS aktuální znění Stanov a Statutu

  hospodaření do 31. 7. 2016.

IV. Pověřuje:

Zapsal : Ing. Přemysl Jaroň Ověřil : Miloš Martínek

 


 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31