CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Zářijové zasedání Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Územní dozorčí komise se na své pravidelné zasedání sešla dle plánu práce po letní přestávce dne 14.9.2018 s nás­ledujícím programem:

1.) kontrola plnění usnesení ze zasedání ÚDK č. 7/2018,

2.) projednání zápisu ze zasedání VÚS Ostrava č. 8/2018,

3.) kontrola plnění usnesení konference ÚS,

4.) kontrola vyúčtování služebního bytu v budově VÚS Ostrava,

5.) kontrola faktur a pokladny za 2. čtvrtletí 2018,

6.) různé.

Ad 1.) Úkoly uložené usnesením červencového zasedání ÚDK byly splněny.

Ad 2.) k zápisu ze zasedání VÚS Ostrava č. 8/2018 nebylo ze strany členů ÚDK
připomínek,

Ad 3.) členové ÚDK konstatují, že byla zpracována koncepce činnosti VÚS v duchu
volebního programu nově zvoleného VÚS,

Ad 4.) kontrolou vyúčtování plateb za užívání služebního bytu nebyly zjištěny
žádné nesrovnalosti,

Ad 5.) kontrolou faktur a pokladny za 2. čtvrtletí 2018 nebyly zjištěny zásadní
nedostatky. Pouze se opakuje výskyt chybějících faktur v číselné radě,

Ad 6.) – ÚDK s konečnou platností ukončila šetření ve věci přidělování bezplatných
místenek na místenkovém revíru Ostravice 2 ; konstatuje, že ze strany VÚS
Ostrava nedošlo k žádnému pochybení,

– projednala doplněný materiál DK MO Rýmařov, který shledala opětovně jako
zmatečný. Vrácením spisového materiálu s odůvodněním pověřila
JUDr. Júliuse Sobotu,

– projednala oznámení o spáchání rybářského přestupku členem DK MO.
Vzhledem ke skutečnosti, že ve smyslu § 5 odst. 6 Stanov ČRS k projednání
a rozhodnutí v této věci je příslušná ÚDK, bude tato kauza projednána na
nejbližším zasedání, tj. 25.10.2018.

JUDr. Sobota Július

člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32