CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového !Upozornění! Otevřena 3. lokalita na revíru Slezská Harta – Sýkorka. Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje ** KVĚTEN 2022 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Zářijové zasedání Územní dozorčí komise ÚS pro SM a S v Ostravě

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Členové územní dozorčí komise se sešli ke svému zasedání dne 23.9.2021 a projednali následující body programu :

 1. Kontrola plnění usnesení z červnového zasedání ÚDK.
 2. Projednání zápisu ze zasedání VÚS Ostrava.
 3. Projednání zápisu z konference ÚS pro SM a S v Ostravě.
 4. Informace jednatele VÚS ing. R. Trybučka k zarybňovacímu plánu a k dalším problematikám.
 5. Projednání připravovaných organizačních změn v sekretariátu ÚS.
 6. Kontrola systému evidence deponovaných zadržených povolenek k lovu ryb.
 7. Projednání problematiky investiční akce Pašůvka – vývoj všech dosavadních nákladů.
 8. Vývoj stavu řešení a nákladů na akci v MO Jablunkov.
 9. Problematika kompetencí při nakládání s majetkem ÚS a FRR.
 10. Projednání problematiky služebního bytu v budově ÚS.
 11. Kontrola účetních dokladů ÚS za poslední období.
 12. Organizační, různé.

Ad. 1. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že uložené úkoly byly splněny.

Ad. 2. Zápisy ze zasedání VÚS byly vzaty na vědomí bez připomínek.

Ad. 3 Zápis z územní konference byl vzat na vědomí bez připomínek.

Ad. 4. Jednatel VÚS Ing. R. Trybuček informoval členy komise a tuto seznámil s :

vývojem zarybňovacího plánu, vývojem rybolovu na Slezské Hartě, dopadem klimatické situace na rybí obsádku, kontrolami dodávek rybích obsádek od MO a velkododavatelů, a věcným a časovým průběhem připravovaných hospodářských kontrol za rok 2021.

Ad. 5 K připravovanému zvýšení stavu pracovníků sekretariátu komise postrádá informace o předpokládaném přerozdělení a náplně prac. pozic, org. změn, podmínkách výběrového řízení, i slibovaného org. řádu ÚS.

Ad. 6. Komise konstatuje že systém práce se zavedenými postupy evidence deponovaných zadržených povolenek k lovu ryb zajišťuje pracovnice sekretariátu p. Gabalová bez zjevných problémů.

Ad. 7. Komise požaduje podrobné informace o podmínkách " smírné dohody " a všech dosavadních nákladech souvisejících s investicí Pašůvka.

Ad. 8. Komise požaduje bližší informace o stavu řešení majetkových vztahů a financování investiční akce v MO Jablůnkov.

Ad. 9 Komise znovu projednala názorové rozdíly na posuzování kompetencí při nakládání s majetkem ÚS mezi konferenci a VÚS zejména pak v otázkách použití FRR i vazbou na závaznost ustanovení Stanov ČRS, úprav zásad hospodaření atd.

Ad. 10. Komise projednala dosavadní postupy nájmu " služebního bytu " v budově ÚS a požaduje definitivní podmínky užívání služ. bytu před uzavřením nové nájemní smlouvy.

Ad. 11. Z organizačních důvodů byla kontrola účetních dokladů přeložena na pořad jednání nejbližšího zasedání ÚDK.

Ad. 12. V různém nebyly projednány žádné návrhy ani podněty.

JUDr. Július Sobota

člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.30