CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Zářijové zasedání Územní dozorčí komise pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Zářijové zasedání Územní dozorčí komikse pro Severní Moravu a Slezsko se konalo 26.9.2019 v Os­travě.

Program zasedání :

  1. Projednání informace z jednání VÚS ze dne 19.9.2019.
  2. Kontrola plnění usnesení ze srpnového zasedání ÚDK.
  3. Kontrola plnění usnesení konference VÚS.
  4. Kontrola využití příspěvků z FRR, jeho čerpání a systém schvalování.
  5. Různé.

K bodu 1.

Předseda ÚDK p. Čilipka na základě informací z VÚS podal vysvětlení k

Členové ÚDK vzali informaci na vědomí.

ÚDK připomíná, že nebyly předloženy podklady pro kontrolu vyúčtování služebního bytu a nebyla ukončena inventarizace, kde doposud chybí protokoly o vyřazení a likvidaci nepotřebného materiálu.

K bodu 2.

Členové ÚDK konstatovali, že uložené úkoly byly splněny.

K bodu 3.

Členové ÚDK opětovně upozornili, že dosud nedošlo k vydání aktuálních Zásad hospodaření, jejichž změna byla schválena konferencí VÚS dne 5.2019, a to zejména v oblasti FRR a ochranných pomůcek

K bodu 4.

Jednatel VÚS Ing. Jaroň ÚDK informoval o stavu účtu FRR, jeho čerpání a doplňování. Informace byla přijata bez připomínek.

K bodu 5.

DK projednala :

Vzhledem ke skutečnosti, že povolenku k lovu ryb neoprávněně vydal člen DK MO, ve smyslu Stanov ČRS s jmenovaným věc v kárném řízení projedná a vyřídí ÚDK na svém nejbližším zasedání.

Po projednání všech bodů programu ÚDK přijala následující usnesení :

1. pověřuje člena ÚDK JUDr. Sobotu Júlia

2. opětovně upozorňuje VÚS Ostrava na neukončenou inventarizaci a dosud neprovedenou novelizaci Zásad hospodaření.

JUDr. Sobota Július člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32