CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Zářijové zasedání ČRS ÚDK pro SMaS v Ostravě a další činnost v době nouzového stavu a mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR.

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Územní dozorčí komise ÚS pro SMaS v Ostravě se po letních prázdninách sešla dne 24. září 2020 a řídila se následujícím programem :

  1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
  2. Projednání informace z jednání VÚS Ostrava konaného dne 18. září 2020.
  3. Kontrola příjmových a výdajových dokladů za 2. čtvrtletí 2020.
  4. Kontrola vyúčtování služebního bytu.
  5. Kontrola plnění plánu práce ÚDK.
  6. Kontrola plnění usnesení územní konference.
  7. Kontrola zadržených povolenek, kontrola dodržování metodické pomůcky k

    deponování zadržených povolenek.

Ad. 1 Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že uložené úkoly byly splněny.

Ad. 2 Předseda ÚDK p. Čilipka podal členům ÚDK informaci o průběhu a závěrech zasedání zářijového zasedání VÚS Ostrava. Mimo jiné uvedl, že VÚS podal vysvětlení k provedené kontrole řádných i bezplatných povolenek vydaných od roku 2018.

Ad. 3 Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že :

Ad. 4 Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany VÚS nebyly předloženy podklady, provedení kontroly se překládá na pořad jednání dalšího zasedání ÚDK.

Ad. 5 Provedenou kontrolou plnění plánu práce členové ÚDK konstatují, že uložené úkoly jsou průběžně plněny.

Ad. 6 Komise po provedeném vyhodnocení plnění úkolů z územní konference zjišťuje, že doposud nebyly provedeny změny ve Statutu hospodaření ve smyslu přijatých usnesení ve vztahu k FRR – konference z roku 2019 a redukce krátkodobých povolenek – konference z roku 2020.

Ad 7 Komise po provedeném přezkumu zjišťuje, že deponování zadržených povolenek k lovu ryb je prováděno v souladu s metodickou pomůckou pro deponování zadržených povolenek lovu ryb.

xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxx

V době nouzového stavu, kdy se komise nemůže z důvodu mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR scházet dle plánu práce na řádných zasedáních, její činnost nebyla utlumena a pracuje v režimu homo office. Členové komise mimo jiné :

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32