CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Spustili jsme nový rezervační systém pro bivaky na Slezské Hartě. Nové vydání Zpravodaje ** LISTOPAD 2021 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Rezervační systém - bivaky
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Únorové zasedání ÚDK pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko se z důvodu mimořádných opatření vyhlášených vládou ČRS v letošním roce sešla až dne 25. února 2021. Jednání proběhlo při dodržení všech předepsaných hygienických opatření a k části jednání komise byli přizváni předseda VÚS Ing. Pavel Kocián a ekonom VÚS Ing. Kamil Drobek.

PROGRAM JEDNÁNÍ :

  1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání – zápis č. 7/2020.
  2. Projednání zápisu ze zasedání VÚS č. 1 / 2021.
  3. Schválení plánu práce na rok 2021.
  4. Kontrola plnění rozpočtu VÚS za rok 2020.
  5. Kontrola faktur a pokladny za 4. čtvrtletí 2020.
  6. Různé.,,,

Ad. 1 Úkoly uložené usnesením prosincového zasedání byly splněny.

Ad. 2 K zápisu č. 1/2021 nebylo podstatných připomínek.

Ad. 3 Územní dozorčí komise schválila návrh plánu práce na rok 2021 s tím, že termíny zasedání a jeho program můžou být operativně měněny v závislosti na vývoji pandemické situace.

Ad.4 Informaci o plnění rozpočtu za rok 2020 a hospodářském výsledku přednesl ekonom VÚS Ing. Kamil Drobek za přítomnosti předsedy VÚS Ing. Pavla Kociána. UDK vzala informaci na vědomí s tím, že doporučila, aby v roce 2021 bylo více financí použito na spotřebu násad, zejména do mimopstruhových revírů. Oproti rozpočtu došlo k poklesu nákladů o více než 2 mil. Kč. K nárůstu nákladů a to o více než 12.000,– Kč došlo pouze u odboru feeder ; tato skutečnost by se měla projevit ve snížení rozpočtu tohoto odboru v roce 2021.

Ad.5 Kontrolou faktur bylo zjištěno, že u některých schází předepsaný podpis a dále že některá vyúčtování sportovních akci jsou v rozporu se Směrnicí pro vyúčtování sportovních akcí ( schází seznam a podpisy osob přebírajících ceny )

Ad. 6 Členové komise ve smyslu Čl. 21 odst. 11. Jednacího řádu ČRS podepsali záznamy z korespondenčího hlasování ve věcech : č.j.: 2521/2020, č.j.: 2548/2020, č.j.:2605/2020, č.j.: 2607/2020,č.j.: 2620/2020, č.j.: 3/2021.

JUDr. Július Sobota člen ÚDK

 


 


© 2009–2021 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.3.29