CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Srpnové zasedání ÚDK ČRS ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Srpnové zasedání ÚDK ČRS ÚS pro Severní Moravu a Slezsko se konalo 22.8.2019 a byly projednány následující body programu :

  1. kontrola zápisu č. 7/2019 ze zasedání VÚS Ostrava,
  2. kontrola plnění usnesení z červnového zasedání ÚDK,
  3. kontrola příjmových a výdajových dokladů za 2. čtvrtletí 2019,
  4. kontrola vyúčtování služebního bytu,
  5. kontrola plnění úkolů z plánu práce ÚDK.

Ad. 1. Ze strany členů ÚDK k zápisu nebylo připomínek.

Ad. 2. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že uložené úkoly byly splněny.

Ad. 3. Kontrolou bylo zjištěno, že

Ad. 4. Tento bod programu byl z organizačních důvodů přeložen na pořad jednání zářijového zasedání.

Ad. 5 Kontrolou plnění úkolů z plánu práce DK bylo zjištěno, že doposud nebyla ukončena ze strany VÚS inventarizace, kde chybí protokoly o vyřazení a likvidaci, případně prodeji nepotřebného materiálu.

Různé :

JUDr. Sobota Július člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32