CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Říjnové zasedání Územní dozorčí komise pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Územní dozorčí komise Územního svazu pro SMaS v Ostravě se na své říjnové zasedání sešla dne 29.10.2019 a projednala následující body programu :

  1. Kontrola zápisu č. 8/2019 a plnění usnesení ze zasedání ÚDK konaného dne

    26.9.2019.

  2. Projednání zápisu č. 8/2019 ze zasedání VÚS ČRS Ostrava.
  3. Projednání plnění zarybňovacích plánů na MP i P revírech ÚS.
  4. Projednání návrhu kalkulace cen povolenek na rok 2020.
  5. Prodej povolenek a členských známek v roce 2019.
  6. Projednání organizačního zajištění hospodářských kontrol.
  7. Různé.

Ad. 1.

Doposud nedošlo ze strany VÚS k aktualizaci Zásad hospodaření, nebyla ukončena inventarizace a ÚDK nebyly dodány podklady pro kontrolu vyúčtování služebního bytu.

Ad. 2.

ÚDK doporučuje, aby rozhodnutí ekonoma VÚS o poskytnutí mimořádných finančních prostředků do výše 10.000,– Kč na zajištění mládežnických nebo mezinárodních sportovních akci podléhalo následnému schválení VÚS.

Ad. 3

Informaci o plnění zarybňovacích plánů podal členům ÚDK jednatel VÚS Ing. Jaroň. Plán zarybnění pstruhových revírů je v podstatě plněn. Zarybňování MP revírů nadále probíhá a dosud je nelze účetně vyhodnotit.

Ad. 4.

ÚDK konstatovala, že ceny povolenek byly schváleny územní konferencí.

Ad. 5.

Informaci o stavu prodeje členských známek a povolenek podal členům ÚDK jednatel VÚS Ing. Jaroň. Prodej je zhruba na úrovni roku 2018. Z přehledu zpracovaném ekonomem VÚS Ing. Drobkem vyplývá určitá nekázeň ze strany některých MO při odvodu finančních prostředků.

Ad. 6.

ÚDK zajistí účast svých členů na hospodářských kontrolách v roce 2019 následovně : 18.11. – Lubomír Čilipka, 19.11. – JUDr. Zdeněk Ščěrba, 21.11. – JUDr. Július Sobota, 26.11. – Milan Valica, 27.11.- JUDr. Július Sobota, 2.12. – Ing. Svatopluk Kahánek, 3.12. – JUDr. Ščerba, 5.12. – Lubomír Čilipka.

Ad. 7.

Územní dozorčí komise :

JUDr. Július Sobota

člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32