CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Prosincové zasedání Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Na poslední zasedání v roce 2018 se Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko sešla dne 18. prosince 2018 a řídila se následujícím programem:

  1. Kontrola plnění usnesení z říjnového zasedání ÚDK.
  2. Projednání zápisu č. 12/2018 ze dne 12.12.2018ze zasedání VÚS Ostrava.
  3. Provedení vyhodnocení práce DK MO v roce 2018.
  4. Kontrola čerpání rozpočtu ÚS v roce 2018.
  5. Kontrola plnění práce ÚDK v roce 2018.
  6. Projednání zarybnění v roce 2018.
  7. Využití školícího střediska – náklady, výnosy.
  8. Kontrola čerpání nákladů na družební činnost.
  9. Různé.

Ad. 1. – Úkoly uložené usnesením říjnového zasedání byly splněny.

Ad. 2. – Prosincové zasedáním VÚS uložilo ÚDK úkol provést v ČRS MO
Frýdlant n.O. kontrolu hospodaření. Zajištěním termínu kontroly byl
pověřen předseda ÚDK p. Čilipka.
- Členstvím v inventarizační komisi majetku ÚS byli pověřeni pp. Čilipka a
JUDr. Ščerba.

Ad. 3. – Hodnocení činnosti DK MO v roce 2018 bylo provedeno na základě poznatků
členů ÚDK, kteří se zúčastnili jednání při hospodářských kontrolách.
Zpracováním souhrnné zprávy byl pověřen JUDr. Ščerba.

Ad. 4. – Kontrol čerpání rozpočtu ÚS byla provedena ke dni 18.12.2018. Oproti plánu
47.972.000,– Kč bylo vyčerpání 39.357,– Kč. Je předpoklad, že schválený
rozpočet na rok 20187 překročen nebude.

Ad. 5. – Veškeré úkoly vyplývající z plánu práce ÚDK na rok 2018 byly splněny. Ad. 6. – Členové ÚDK vzali na vědomí předloženou písemnou zprávu o zarybnění
revírů v roce 2018.

Ad. 7. – Školící středisko v Roudně bylo od zahájení provozu plněn využíváno
rybářskou veřejností. Vzhledem k neúplné sezóně a dovybavování střediska
náklady na provoz výrazně převýšily výnosy.

Ad. 8. – Náklady na družební činnost v roce 2018 byly minimální. Z plánovaných
25.000,– Kč bylo vyčerpáno pouze 8.000,– Kč.

Ad.9. – ÚDK po přezkumu vydaných rozhodnutí o uložení kárných opatření svým
rozhodnutím potvrdila uložení kárného opatření – vyloučení z ČRS
M. Kratochvíla z ČRS MO Ostrava a J. Sigmunda z ČRS MO Rýmařov.

Člen ÚDK JUDr. Sobota Július

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32