CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Spustili jsme nový rezervační systém pro bivaky na Slezské Hartě. Nové vydání Zpravodaje ** LISTOPAD 2021 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Rezervační systém - bivaky
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Prosincové zasedání ÚDK pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Územní dozorčí komise ÚS pro SMaS v Ostravě se na své zasedání sešla po rozvolnění mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s pandemii coronaviru 19 dne 10. prosince 2020 a projednala následující body programu :

  1. Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zářijového zasedání ÚDK.
  2. Projednání zápisu č. 12/2020 ze zasedání VÚS Ostrava.
  3. Projednání čerpání rozpočtu ÚDK v roce 2020.
  4. Kontrola plnění zarybňovacího plánu ÚS.
  5. Kontrola plnění plánu práce ÚDK v roce 2020.
  6. Různé.

Ad. 1. Kontrolou zápisu č. 6/2020 bylo zjištěno, že VÚS Ostrava doposud nepodal vysvětlení ke kontrolou zjištěným a neprůkazným fakturám a platebním dokladům. Rovněž doposud nereagoval na požadavek nutnost novelizace Statutu hospodaření ve smyslu usnesení konference ÚS z roku 2019 a 2020.

Ad. 2. ÚDK konstatuje, že ve smyslu § 14 odst. 3 Stanov ČRS má předseda ÚDK, nebo jím pověřený člen, právo zúčastnit se všech schůzí VÚS a zasedání odborů a komisí. Využít tohoto práva mu nebylo ze strany VÚS u dvou posledních zasedání umožněno.

Ad. 3. Čerpání finančních prostředků z rozpočtu ÚDK v důsledku omezení činnosti, v souvislosti s pandemií, bylo podstatně nižší, než předpokládal plán.

Ad.4. Kontrola plnění zarybňovacího plánu byla z organizačních důvodů přeložena na pořad jednání lednového zasedání.

Ad. 5.

Ad. 6. ÚDK přijala od člena RS Miroslava DURASE a.) výzvu k podání celé škály informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., týkajících se hospodaření VÚS a zejména jeho bývalého jednatele Ing. Jaroně a dále

b.) stížnost adresovanou VÚS Ostrava ve věci zavádějících informačních tabulí na ČRS MO Bohumín.

Po provedeném posouzení převzatých materiálů a.) podanou výzvu k podaní předmětných informací posoudila po právní stránce a rozhodla výzvě nevyhovět, protože ve smyslu § 2 odst. 1,2 zák. č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, není s p o l e k na rozdíl od státních orgánů, územních samosprávných celků a jejich orgánů, veřejných institucí, nebo subjektů, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, povinným subjektem, který má podle výše citovaného zákona poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

b.) stížnost směřující proti ČRS MO Bohumín ve věci zavádějících informačních tabulí v době hájení postoupila dle věcné příslušnosti k vyřízení VÚS Ostrava.

JUDr. Sobota Július

člen ÚDK

 


 


© 2009–2021 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.3.29