CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového !Upozornění! Otevřena 3. lokalita na revíru Slezská Harta – Sýkorka. Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje ** KVĚTEN 2022 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Prosincové zasedání ÚDK ČRS ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Poslední zasedání ÚDK ÚS pro SMaS Ostrava v roce 2019 se konalo dne 17.12.2019 s nás­ledujícím programem :

  1. Kontrola plnění usnesení listopadového zasedání ÚDK
  2. Projednání informací z prosincového zasedání VÚS Ostrava

3.Kontrola čerpání rozpočtu ÚS a ÚDK v roce 2019

4. Vyhodnocení účasti na hospodářských kontrolách, hodnocení činnosti K MO v roce
2019

5. Kontrola plnění zarybňovacího plánu

6. Kontrola plnění plánu práce ÚDK v roce 2019

7. Rúzné

Ad.1. Kontrolou plnění usnesení bylo zjištěno že uložené úkoly byly splněny beze zbytku.

Ad.2. Informaci z prosincového zasedání VÚS podal předseda ÚDK p. Čilipka. Informace byly vzaty na vědomí.

Ad.3. Provedou kontrolou bylo zjištěno, že čerpání finančních prostředků z rozpočtů probíhalo v souladu s plánem.

Ad.4.. Provedenou kontrolou činnosti jednotlivých DK MO bylo zjištěno, že úroveň práce jednotlivých komisí je na dobré úrovni. Nedostatky se vyskytují v oblasti kárných řízení. O provedené kontrole bude zpracována celková zpráva, která bude rozeslána cestou MO na jednotlivé DK MO.

Ad.5. Zarybňovací plán ÚS byl splněn a překročen jak v počtech a druzích ryb, tak i ve finančním vyjádření.

Ad. 6. Plán práce ÚDK pro rok 2019 byl splněn.

Ad.7.

JUDr. Sobota Július člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.30