CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového !Upozornění! Otevřena 3. lokalita na revíru Slezská Harta – Sýkorka. Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje ** KVĚTEN 2022 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Květnové zasedání Územní dozorčí komise ÚS pro SMaS Ostrava

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Územní dozorčí komise při US pro SMaS v Ostravě se z důvodu mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR z důvodu pandemie koronaviru na své zasedání sešla až 27. května 2021. K části jednání byl přizván jednatel VÚS Ing. Rostislav Trybuček.

Program jednání :

  1. Kontrola plnění usnesení z únorového zasedání,
  2. projednání zápisu č. 5/2021 ze zasedání VÚS,
  3. kontrola jarního zarybnění,
  4. kontrola faktur, příjmových a výdajových dokladů za 1. čtvrtletí 2021,
  5. projednání plnění rozpočtu ÚS za rok 2020, návrhu rozpočtu na rok 2021,

    hospodářského výsledku za rok 2020, jeho rozdělení a stav fondů ÚS.

  6. různé.

Ad. 1. provedenou kontrolou bylo zjištěno, že úkoly uložené únorovým zasedáním byly splněny,

Ad. 2. k zápisu č. 5/2021 ze zasedání VÚS nebyly ze strany komise žádné připomínky,

Ad. 3. informaci k jarnímu zarybnění podal jednatel VÚSU Ing. Trybuček. Pstruhové revíry jsou zarybněny z 80 %; do mimopstruhových revírů bylo vysazeno 50.000 ks kapra, což je cca 15 % zarybňovacího plánu. Dobrá situace je v nabídce násad ostroretky a parmy. Ing. Trybuček dále informoval členy komise o nákupu mola v Roudně a o plánu na vybudování zázemí pro rybáře na 3 lokalitách Sl. Harty,

Ad.4. namátkovou kontrolou faktur a účetních dokladů za 1. čtvrtletí 2021 nebyly zjištěny zásadní nedostatky,

Ad. 5. ÚDK vzala na vědomí plnění rozpočtu ÚS v roce 2020, návrh rozpočtu ÚS na rok 2021, příznivý hospodářský výsledek ve výši 21 754 418 Kč a jeho rozdělení. Stav fondů: fond rozvoje revírů : 42 429 549, rezervní fond : 4 929 206 Kč, fond zarybnění . 2 206 990, fond investiční : 685 445 Kč, fond oprav : 545 099 Kč, fond otrav : 484 720 Kč

Ad. 6. Členové ÚDK

* stvrdili svými podpisy zápisy z korespondenčního vyřízení spisů ve věci stížností členů ČRS MO Ostrava : Č.j. 45/2021, Č.j. 77/2021, Č.j. 584/2021, Č.j. 588/2021,

* přezkoumali rozhodnutí DK ČRS MO Ostrava ve věci uložení kárného opatření dle § 5 odst. 1 písm.d) Stanov ČRS – vyloučení z ČRS uložené členu ČRS MO Ostrava a toto rozhodnutí potvrdili,

* projednali zprávu o činnosti komise za rok 2020 a jejím zkocipováním a prezentací na konferenci územního svazu pověřili předsedu ÚDK p. L.Čilipku.

Za ÚDK ÚS pro SMaS Ostrava :

JUDr. Július Sobota

člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.30