CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Květnové zasedání Územní dozorčí komise ČRS Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Členové ÚDK ČRS ÚS pro Severní Moravu a Slezsko se sešli na svém květnovém zasedání dne 17.5.219 a dle plánu práce projednali :

  1. zápis č. 4/2019 ze zasedání VÚS Ostrava,
  2. plnění usnesení z dubnové zasedání ÚDK,
  3. zprávu pro územní konferenci,
  4. průběh zarybňování revírů v jarním období,
  5. vyúčtování prodaných povolenek za rok 2018.

Ad.1. K zápisu č. 4/2019 nebylo ze strany členů ÚDK připomínek,

Ad.2. Provedenou kontrolou usnesení z dubnového zasedání ÚDK členové komise konstatovali, že uložené úkoly byly splněny.

Ad. 3. Předseda ÚDK předložil členům komise návrh zprávy o činnosti ÚDK pro územní konferenci. Zprava byla přijata bez připomínek a jejím přednesem byl pověřen předseda Lubomír Čilipka.

Ad. 4. Zprávu o stavu zarybnění v jarním období předložil jednatel VÚS Ing. Jaroň. Zarybňování probíhá průběžně dle zarybňovacích plá­nů.

Ad. 5. Kontrolou vyúčtování prodaných povolenek za rok 218 nebylo zjištěno závad. Nad rámec kontroly bylo zjištěno, že SHO MO Hustopeče n.B. obdržela " navíc " 20 ks bezplatných povolenek. Z tohoto důvod požaduje od VÚS vysvětlení.

Různé :

JUDr. Sobota Július člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32