CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Aktuální číslo Zpravodaje ** ČERVEN 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Dubnové zasedání Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko se na své dubnové zasedání sešla 24. dubna 2014. Na úvod svého jednání provedla kontrolu zápisu č. 3/2014 ze zasedání VÚS Ostrava a kontrolu plnění usnesení ze svého zápisu č. 3/2014. Po provedené kontrole obou zápisů nevzešly ze strany členů ÚDK žádné připomínky. V dalším bodě jednání členové ÚDK provedli fysickou kontrolu pokladny. Pokladní hotovost přesně souhlasila se stavem v pokladní knize. Pokladní limit nebyl překročen. V dalším provedla kontrolu příjmových a výdajových dokladů za 1. čtvrtletí 2014. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. Vedením VÚS byly členům ÚDK předloženy plány práce odborů a komisí VÚS. Hloubkovou kontrolou předložených materiálů byl pověřen člen ÚDK Ing. Kahánek, který zpracuje podrobnou zprávu, která bude členy ÚDK projednána na květnovém zasedání. Současně byl pověřen zpracováním návrhu Statutu hospodaření odborů a komisí VÚS. Vedení VÚS rovněž předložilo komisi přehled čerpání dotací MO ČRS v letech 2006 až 2014. Přehled bude sloužit jako podklad pro kontroly jednotlivých MO ÚS zda a jak plní nebo splnili své povinnosti plynoucí z dotačních smluv.

JUDr. Sobota Július člen ÚDK

 


 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31