CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Dubnové zasedání Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Ostrava

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Dubnové zasedání Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Ostrava se konalo 18.4.2019 v Ostravě s následujícím programem :

  1. Kontrola usnesení březnového zasedání ÚDK
  2. Projednání zápisu č. 4/2019 ze zasedání VÚS Ostrava
  3. Zpráva o činnosti členů rybářské stráže
  4. Kontrola příjmových a výdajových dokladů VÚS za 1 Q 2019
  5. Kontrola tvorby , čerpání a problémových položek FRR
  6. Kontrola nákladů na provoz služebních vozidel
  7. Příprava zprávy ÚDK pro konferenci
  8. Různé

Ad. 1

Kontrolou plnění usnesení ÚDK konstatuje, že byly splněny všechny uložené úkoly

Ad. 2.

Zápis č.4/2019 ze zasedání VÚS Ostrava byl členy komise vzat na vědomí bez připomínek

Ad. 3.

Zpráva o činnosti členu rybářské stráže byla komisi předložena písemně a byla vzata na vědomí

Ad. 4.

Kontrolou příjmových a výdajových dokladů VÚS Ostrava za 1 Q 2019 nebyly zjištěny závady

Ad. 5.

Podkladové materiály komisi k čerpání FRR předložil jednatel VÚS Ing. Jaroň. Komise konstatuje, že VÚS neplní úkol z usnesení ze dne 2.6.2018, kdy žádosti o poskytnutí finančních prostředků z FRR nejsou posuzovány ekonomickou komisí

Ad. 6.

Náklady na provoz služebních vozidel za rok 2018 dokladoval jednatel VÚS Ing. Jaroň. Komise zjistila neprůkaznost evidování jízd u vozidla Ford.

Ad. 7.

Všichni členové komise předloží předsedovi ÚDK podklady pro zpracování zprávy pro územní konferenci

Ad. 8.

Byla dokončena příprava aktivu předsedů DK MO, který se koná 27.4.2019 v Ostravě

Členové ÚDK byli seznámeni s hospodářským výsledkem za rok 2018 a doporučuje jeho poměrné rozdělení do všech fondů, nejen do FRR

JUDr. Július Sobota člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.32