CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového !Upozornění! Otevřena 3. lokalita na revíru Slezská Harta – Sýkorka. Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje ** KVĚTEN 2022 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Červnové zasedání Územní dozorčí komise ÚS pro SM a S v Ostravě

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Územní dozorčí komise se sešla na svém řádném zasedání 17. června 2021 a projednala následující body programu :

1.) Kontrola plnění usnesení z květnového zasedání ÚDK.

2.) Projednání zápisu ze zasedání VÚS č. 5/2021.

3.) Projednání a schválení právy ÚDK pro územní konferenci.

4.) Kontrola nákladů na provoz služebních vozidel.

5.) Kontrola výdeje a vyúčtování povolenek za rok 2020.

6. Různé

Ad. 1. provedenou kontrolu bylo zjištěno, že uložené úkoly byly splněny.

Ad. 2. k zápisu ze zasedání VÚS č. 5/2021 nebylo žádných připomínek.

Ad. 3. členové ÚDK projednali a schválili zprávu o své činnosti za uplynulé období a jejím přednesem na územní konferenci pověřili předsedu komise p. Lubomíra Čilipku.

Ad. 4. kontrola nákladů na provoz služebních vozidel byla provedena za období leden až květen 2021 u vozidel Volkswagen a Dacia. Provoz je sledován prostřednictvím GPS a evidence je přehledná, bez zjevných nedostatků.

Ad. 5. Pracovnice sekretariátu p. Gabalová a p. Grygarčíková předložily ke kontrole přehledy o vydání a vyúčtování všech druhů povolenek a místenek za rok 2020. Evidence je vedena řádně a bez nedostatků.

Ad. 6. členové ÚDK se předběžně seznámili s novelou " Statutu hospodaření … ", případné připomínky budou projednány na příští schůzi ÚDK.

JUDr. Július Sobota

člen ÚDK

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.30