CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Aktuální číslo Zpravodaje ** ČERVEN 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

2014 - Únorové zasedání Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko

Informace z VÚS, konference a odborů / Dozorčí komise

Územní dozorčí komise Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko se na své pravidelné zasedání sešla dne 20. února 2014. Úvodem svého zasedání provedla dle plánu práce kontrolu zápisu č.1/2014 z lednového zasedání VÚS. K tomuto zápisu neměli členové komise žádné podstatné připomínky. Dalším bodem programu byla kontrola provozu služebních vozidel, náklady na jejich provoz a opravy. K tomuto jednatel VÚS pan Ing. Jaroň členům komise předložil knihy jízd jednotlivých motorových vozidel. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly že přidělená motorová vozidla nejsou využívány účelně a hospodárně. V dalším členové komise se seznámili s platovými výměry zaměstnanců ÚS Ostrava. Ani touto kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, na základě kterých by bylo nutno přijímat nějaký návrh na opatření. Nad rámec kontroly bylo poukázáno na nutnost aktualizace " Zásad hospodaření ÚS ČRS ", zejména ve vztahu k vnitřnímu mzdovému předpisu a fondu rozvoje a správy revírů. V dalším bylo mimo jiné poukázáno na povinnost všech MO, které obdržely dotaci z " Fondu rozvoje revírů " provádět ročně jejich vyúčtování a povinnost zaměstnavatele provádět se zaměstnanci periodické školení o bezpečnosti práce. Závěrem zasedání ekonom VÚS pan Běčák seznámil členy s " výsledovkou " čerpání rozpočtu ÚS za rok 2013. Souhrnný materiál bude předložen delegátům jarní konference ke schválení.

JUDr. Sobota Július člen ÚDK

 


 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31