CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Spustili jsme nový rezervační systém pro bivaky na Slezské Hartě. Nové vydání Zpravodaje ** ŘÍJEN 2021 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Rezervační systém - bivaky
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Podezření na nebezpečnou nákazu KOI herpesvirózu

/ Aktuality

Veterinární inspektor Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, Na Obvodu 51, Ostrava – Vítkovice, 70300, (dále jen KVS SVS pro MS kraj) email: epodatelna.kvst@svscr.cz, tel. 596 781 910,
nařizuje uživateli revíru:
registrační číslo hospodářství: vodní nádrž Větřkovice není registrovaným hospodářstvím akvakultury
adresa: Kopřivnice Větřkovice, GPS: 49°37'0.768"N, 18°11'20.502"E KÚ: 687987 Větřkovice u Lubiny  
vzhledem k podezření z nákazy: KOI herpesviróza  
podezření vysloveno dne: 15.7.2021 číslo laboratorního protokolu: č.j.6/21 Tilia Laboratories s.r.o. – vzorek odebrán ČRS, Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, pozitivní výsledek dne 15.7.2021  
v hospodářství:  vodní nádrž Větřkovice
inspektor (číslo průkazu): MVDr. Markéta Michalcová (S810255), MVDr. Martin Pekárik (S810103)
protokol o kontrolním zjištění: CZ S81120–094  
vzhledem k její povaze, riziku šíření a nebezpečí hrozícímu zdraví zvířat tato opatření:

 
1. Zákaz přesunu všech vodních zvířat z vodní nádrže Větřkovice za účelem zarybnění nebo vypuštění do jiných vodních objektů nebo vodních toků s výjimkou přesunu uhynulých ryb do kafilerie a přesunu ryb k vyšetření. Dále se zakazují přesunu všech vodních zvířat do vodní nádrže Větřkovice.

2. Veškerý materiál a vybavení, které mohlo přijít nebo přišlo do styku s podezřelými zvířaty ve vodní nádrži Větřkovice musí být řádně desinfikováno

Poučení pro uživatele revíru:  Uživatel revíru byl poučen o povaze nebezpečné nákazy, o možnostech jejího šíření a o dalším zacházení se zvířaty, jejich produkty a předměty, které mohou být nositeli původců nákaz.
Teplota vody je podmiňujícím faktorem pro vznik onemocnění (optimum pro působení viru je 18–28°C). Při nižší teplotě vody je průběh pozvolnější. Mezi další důležité faktory ovlivňující manifestaci onemocnění patří virulence viru, kondice ryb, populační hustota, stres a imunitní stav ryb. Nemocné ryby jsou dezorientované, shromažďují se u hladiny a přítoku. Žábra jsou nepravidelně zabarvená, často se silnou nekrózou a ryby zrychleně dýchají. U napadených ryb pozorujeme léze kůže, která je bledá, případně vytváří dojem skvrnitého zabarvení v důsledku nepravidelné tvorby hlenu. Především u báze ploutví jsou výrazné povrchové hemoragie. Nápadné je zapadlé oko. Při pitvě sledujeme zvětšení přední ledviny, zvětšení sleziny, ochablé a skvrnité srdce, nekrotické změny na parenchymatosních orgánech a žábrách.   
Nařízená opatření potrvají až do doby jejich ukončení Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj při vyloučení podezření z nebezpečné nákazy, popřípadě do vydání mimořádných veterinárních opatření v případě potvrzení nebezpečné nákazy. 


 


© 2009–2021 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.3.29