CZ CZ CZ
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
facebook ČRS ÚS Moravskoslezský
úvodaktuality z VÚSzpravodaj VÚSpozvánkyfotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Rezervační systém na revírech: 471 191, 471 200, 473 051, 473 104. Nové vydání Zpravodaje naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Baška - očima fyzicky zasahujících rybářů

/ Aktuality

Plánovaný výlov nádrže Baška byl připraven na 1.11.2022 s tím, že jsme si pondělí 31.10.2022 po­nechali na návoz techniky a náčiní. Externí firma – Rybářství David Dub byl na tento termín objednán. Samozřejmě s plánovanou účastí zaměstnanců ÚS ČRS a členů MO ČRS Frýdek Místek. Pod vyústěním na odvodné stoce bylo nainstalováno hradící zařízení, které vyrobilo na základě našeho požadavku Povodí Odry, s. p.. To mělo sloužit k vystavení vyšší hladiny pod přehradou a sloužit ke kumulaci ryb. Byla upravena i příjezdová cesta pod těleso hráze k místu plánovaného výlovu. Rovněž v režii Povodí Odry, s. p..

Nádrž byla spouštěna a poslední dohled prostřednictvím profesionální rybářské stráže byl uskutečněn v pátek cca ve 23:00 hodin. Baška vykazovala vodní plochu přibližně 3 – 4 hektary. Ráno, v 06:30 hod mně osobně telefonovala dobrovolná rybářská stráž a oznámila mi, že revír Baška je téměř bez vody.

Okamžitě jsem zkontaktoval rybářského technika ÚS ČRS, profesionální rybářskou stráž (2 osoby), a zaměstnance Povodí Odry, s. p. z rybochovného oddělení pod vedením Tomáše Marka. Všichni zareagovali velmi briskně, v řádu desítek minut se začali sjíždět a to i s potřebným náčiním a vybaveni převozní technikou.

Členy MO ČRS Frýdek Místek zorganizoval hospodář Bc. Jiří Širůček, který se okamžitě po této informaci vrátil z Vysočiny. Rovněž jsem vystartoval z chalupy a kolem 08:30 hod byl na místě.

Během dopoledne jsme z přehrady vylovili téměř 40q ryb. Ty byly převezeny do VD Olešná. Výlov probíhal před výpustí (před mřížemi) a to pouze ručním nářadím. Ryby byly nakládány do vaniček a řetězem dvojic podávány na korunu hráze. Šikmina návodní strany byla velmi kluzká, ale díky odhodlání zasahujících rybářů se podařilo ryby naložit na auta.

Přihlížející a fotící lidé nám situaci moc neulehčovali. Někteří nám radili, někteří kritizovali, někteří vyhrožovali oznámením na příslušné úřady. Toto nehodlám komentovat, jelikož jsem vzděláním rybář, mnoho přítomných zasahujících lidí rovněž, nebo byli alespoň účastni výlovů. „Komentující odborníky“ jsme museli ignorovat. Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí bylo, vypořádat se s neplánovanou obsádkou cca 20 – 25 kusů tolstolobiků, kteří měli hmotnost odhadem od 15kg do 35kg. Ve vzniklém „lovišti“ před mříží začali ohrožovat obsádku ostatních druhů ryb. Učinil jsem velmi rychlé rozhodnutí a ryby jsme ručně vytáhli a usmrtili. Tento druh se v zarybňovacích plánech nevyskytuje, respektive je legislativně nepřípustný. Velikost ryb neumožňuje ani využití ke konzumaci. Převoz do jiného revíru je nepřípustné. Před touto nepříjemnou záležitostí jsem osobně vyšel na korunu hráze a přihlížející na nastávající počínání upozornil. Ryby (snad kromě 3 kusů, které si vzali občané) jsme odvezli a byli řešeny v pondělí odvozem do kafilerie.

K újmě z ostatních druhů ryb, a to jsme při vzniklé komplikované situaci předpokládali, byl vystaven candát a okoun. Ty jsou i při standartních výlovech vždy nejcitlivější rybou. Ovšem na to jsou rybníky upraveny. A jsme asi u nejpodstatnějšího faktoru, který danou situaci učinil tak dramatickou. VD Baška nebylo spuštěno úplně na sucho od svého postavení (tuším 1962). Nikdo neznal tedy stav, v jakém se bude nacházet. Tušili jsme, že komplikace budou velké, při spouštění jsme dno mapovali pomocí tyče z lodě. Plány byly odstranit mříž uvnitř nádrže pomocí potápěčů, aby odchod ryb byl co nejvíc šetrný a následně vše řešeno pod hrází s nachystaným zázemím. Nic z toho se nestalo, vše bylo jinak. Dokonce si troufám říci, že situace dopadla snad nejlépe, jak mohla. Avizované teploty následných dnů s hodnotou kolem 20 stupňů nás strašily již déle.

Ještě několik poznámek. Vpravo od výpusti při pohledu z hráze vznikla „laguna“, v které uvízlo několik desítek ryb. Ačkoliv jsem s tím nesouhlasil, vydali se dva zasahující rybáři s přivázanou lodí pokusit se tyto ryby vytáhnout. Podařilo se to. Oba chlapi byli na pokraji fyzických sil, ale zvládli to.

Tou další poznámkou je to, že již 2 roky jsme cíleně nevysazovali násady do VD Baška a to právě z důvodů avizované rozsáhlé opravy a především pak  eliminacím potencionálních komplikací při slovení rybí obsádky. Dále bych Vám chtěl říci, že celá plánovaná akce, i v vzhledem k nepředvídatelnému vývoji při vypouštění, dopadla skutečně zdárně.

Nerad bych opomenul, že rovněž studenti Ostravské univerzity pod vedením Doc. Lojkáska odvedli obrovský kus práce posbíráním více než 800 kg velevrubů a škeblí. Za to jim rovněž díky.

Poděkování patří technickému řediteli Povodí panu Ing. Turečkovi, který dispečinku Povodí Odry, s. p., přikázal nadlepšit průtok v Ostravici manipulací na VD Šance na cca 7,5 m3 za sekundu.

A poslední dovětek. Uhynulé candáty jsem nařídil rozdělit mezi zasahující rybáře, kterým chci touto cestou velmi poděkovat za ochotu ve dnech „komplikovaných“ Státním svátkem. I přes tento fakt se nás na Bašce setkalo přes dvě desítky. Odhad rozdaných uhynulých candátů je kolem 150 –180 kg. Místní organizace ČRS Frýdek Místek ještě pokračuje v těchto dnech s přelovováním odvaděče (toku Baštice) po soutok s Ostravicí. Uhynulé ryby budou zohledněny v povinné evidenci hospodaření hlášené každoročně Krajskému úřadu, orgánu státní správy rybářství. Ryby převezené, pak druhově rozlišené, budou vykázány do revíru Olešná, bez finančního ohodnocení, jelikož se jedná o již jedenkráte proplacené ryby. Ale to už je věc, kterou zpracují zaměstnanci ČRS, z. s., Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.

Ještě jednou děkuji všem, jejichž jména se ke mně dostanou na seznamu, za skvělou a tvrdou práci a přeji si, aby nečetli kritiky lidí, kteří neví o čem mluví a jen se řadí mezi zástup Čechů, kteří mluví zasvěceně do všeho a kritizují vše, aniž by měli ponětí, co tato práce obnášela. Což je ale docela běžný rys naší občanské společnosti posledních let.

Ing. Rostislav Trybuček
jednatel

 


 


© 2009–2022 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.4.33