CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Aktuální číslo Zpravodaje ** ČERVEN 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

RSSOdpověď na dotaz Petra Ramiana.

V níže uvedeném textu odpovídám na Váš dotaz jako člen výboru ÚS a následně jako předseda MO Ostrava, ke které jsou dotazy směřovány. Předně bych chtěl požádat diskutující o seznámení se základními předpisy upravující chod ČRS a to Stanov, Jednacího řádu, Statut hospodaření VÚS, Statut hospodaření MO Ostrava popř. zápisy z členských schůzí MO Ostrava a ostravských MS. Předejde se tím ze strany tazatelů k nepřesným formulacím v dotazech jako je „ÚS jako nadřízená složka“ atd. Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko zajišťuje koordinační a poradní činnost pro MO tzn. vede tyto org. složky metodicky a zajišťuje výkon rybářského práva v revírech svěřených MO k hospodaření. Místní organizace ČRS, mají dle § 1 odst. 5 Stanov ČRS vlastní právní subjektivitu, vystupují a jednají v právních vztazích vlastním jménem a mají samostatnou majetkovou odpovědnost.

Taktéž by jste se patrně dozvěděl o čl. 26, Jednacího řádu kde se pojednává o právu každého člena ČRS podávat stížnosti, oznámení, podněty a připomínky zpravidla k té organizační složce Svazu kde jste členem. MO Ostrava vždy odpovídá na dotazy členů, které jsou podepsány, jsou bez vulgarit, nejsou anonymní .
A teď již k dotazu ve věci „kauzy brigád“, kdy podle Vašeho vyjádření VÚS mlčí. Patrně máte na mysli stížnost člena MO Ostrava, MS Ostrava – střed. Tato stížnost byla adresována výboru ÚS a směřovala proti zaplacení částky za brigádu, kterou člen neuhradil v minulém období. Tuto stížnost VÚS neprodleně odeslal k vyřízení ÚzDK. Jelikož ve stížnosti nebylo uvedeno proti komu směřuje, byl stěžovatel vyzván k doplnění stížnosti. Ten sdělil, že stížnost směřuje proti Václavu Sklenářovi. Po této doplňující informaci předala stížnost ÚzDK dle čl. 26, Jednacího řádu k prošetření DK MO Ostrava s odůvodněním, že stížnost směřovaná proti členu výboru MO řeší příslušná DK MO. Je podivné, že Vás o tom stěžovatel neinformoval, písemné vyrozumění ve věci mu bylo určitě odesláno. DK MO Ostrava na svém zasedání se věcí zabývala a vyžádala si všechny materiály jako je karta člena atd. Ve věci bude stěžovatel dle čl. 26), odst. 2), písm. 5) Jednacího řádu vyrozuměn. Ve věci úhrad za neodpracovanou brigádu chci všechny pochybující členy ujistit, že ke každé vybrané částce je vypisován PPD. Nevím odkud máte info o účetnictví v MS, ale ty žádné předepsané účetnictví nevedou, ani jim to nepřísluší. Vybírané částky jsou vždy vyúčtovávány oproti počtu prodaných čl. známek, povolenek a počtu členů povinných mít splněn členský příspěvek § 3), odst. 4), písm. c). Tito jčlenové jsou definováni ve Statutu hospodaření MO Ostrava. Každý výdejce v MS má podepsanou příkazní smlouvu. Výdejce, kterého zmiňujete, že ho řeší Státní zastupitelství, svůj dluh v plné výši uhradil a byl vyloučen ze Svazu. Vyšetřovatel PČR nakonec rozhodl odklonit tento podnět. Poplatky jak zmiňujete v dotazu:

Příspěvek člena na činnost dětí se vybírá v některých skupinách, které vedou kroužek dětí. Pokud máte na mysli poplatek při výdeji členské známky v MS O – střed ve výši 30 Kč od členů kat. mládež a dospělí tak ten si odhlasovala členská schůze MS. Před zrušením MS sloužil k úhradě prostor výdejního místa skupiny a schůzovní činnosti po celý rok. Vždy byla pronajímatelem vystavena faktura, která je řádně zaúčtována. Jedná se o cca 18 000 Kč ročně. V letošním roce při úhradě čl. známky se zmíněná částka vybírá a poslouží pro nákup materiálu v kroužcích dětí. Pokud je jakákoli pochybnost v hospodaření MO Ostrava není nic jednoduchšího než podat podnět k prošetření k DK MO Ostrava. Výsledek hospodaření je mj. každoročně odsouhlasen na členské schůzi. Každý delegát má k seznámení připravenu zprávu o činnosti, plnění rozpočtu s detailními částkami jednotlivých kapitol rozpočtu s dělením příjmů a výdajů. Výbor MO se ohrazuje proti nepodloženým tvrzením, které v dotazu zmiňujete. Člen DK MO Ostrava se prodeje v MS neúčastnil. O zarybňování a výlovcích revírů svěřených k obhospodařování ÚS máte informace dostupné na http://mo-ostrava.cz/ . Pokud máte tak závažné informace o neoprávněném obohacování výdejců v MS Ostrava – střed tak bych byl rád, aby jste výbor MO Ostrava o všem informoval. Při šetření situace ke které došlo ve zmiňované MS dospěl výbor MO i DK k závěru, že příčinou bylo pochybení při výkladu „Zásad prodeje členských náležitostí v MS“ zpracované pro výdej povolenek a úhrad brigád. Bylo rozhodnuto při letošním výdeji vysvětlit členům toto pochybení s následným doplacením úhrady za brigádu. V prozatimním prodeji nebyl zásadní problém a chtěl bych členům poděkovat za pochopení problému. Závěrem bych chtěl všechny diskutující požádat, aby informace k jakékoli problematice jak na úseku MO Ostrava, lovu, zarybňování atd. čerpali z důvěryhodných zdrojů a ne z různých serverů kde si může napsat každý co ho napadne a vyjadřovat se o věcech ke kterým nemá žádné podložené informace.

Václav Sklenář


Nový příspěvek

Nové příspěvky mohou přidávat pouze přihlášení uživatelé.


odpověď
odpovědět mo-ostrava 13. 2. 2020 12:11

Zdar. Po přečtení Vašeho diskusního příspěvku jsem tento Vámi napsaný materiál předložil dne 11.2. na schůzi výboru MO Ostrava. Výbor MO mi uložil ukončit toto diskusní vlákno. Důvodem jsou natolik závažné Vámi vznesené a nám neznámé informace, že celá věc bude postoupena dozorčí komisi jako kontrolnímu orgánu.

Václav Sklenář

odpovědět PR 13. 2. 2020 13:16

Zdravím Václave,

je úsměvné číst,že to bude zkoumat dozorčí komise,pokud bude ve složení v jakém je, tam je střet zájmu,ale zkoumejte chlapci. Sám jste v prohlášení uvedl k ukončení MS střed,že tam došlo k pochybení u brigád a výběru za brigády,pak jste uvedl,že výbor došel k závěru,že došlo k pochybení výkladu a telefonicky jste mi sdělil,že jde o totéž co v Porubě,ale že nebudete nikoho žalovat,protože jak by to vypadalo a toto jste sdělil více lidem.Můžete popřít,že jste mi tohle nesdělil,rád Vám to,ale u jiné komise přehraji. Takže si rád počkám na závěry zkoumání,ke kterým se případně vyjádřím,ale již u jiné instituce.

Hezké zkoumání

Petr Ramian

reakce na odpověď
odpovědět PR 10. 2. 2020 12:06

Dobrý den Václave,

děkuji za reakci a upřímně řečeno,očekával jsem,že budete reagovat právě Vy a dokonce jsem očekával i podobný obsah odpovědi,který připomíná chození kolem horké kaše a přednáška o stanovách,které se vždy hodí, ikdyž se tady zřejmě bavíme již o něčem,co bude spadat úplně pod jiné znění jiného právního dokumentu.

Byl bych rád, kdyby jsme nazývali věci pravými jmény. Tudíž půjdeme na to: Před zákony jsme si všichni rovni,takže bude nejlepší alternativa předat případ MS Ostravy střed Státnímu zástupci,jestli i on dojde k závěru dozorčí komise,že došlo k pochybení výkladu. Sám víte nejlépe k čemu asi SZ dojde, ale otázka zní jinak. Pokud za pochybení výkladu,pokud je tato činnost výborem MO takto nazývána,byl vyloučen v Porubě člen a byl i vyšetřován Policií,proč i tam tedy nebyla tato MS zrušena? Proč na totéž pochybení byla MS střed zrušena?Z tolika členů MS ,že by se nenašli nástupci pro zachování MS? Nebo se tam toho odehrálo mnohem více a mohl by to být spouštěč něčeho většího?Proč ti lidé co pochybili nejsou taktéž vyloučeni a předáni PČR? Můžou vědět něco přímo na Vás Václave? Nebo proč požívají Vaší ochranu? Mnoho otazníku a mnoho podezření,že nám to pěkně prohnívá až bůh ví kam. Co říkáte na to,že mi tedy Vaše reakce a odpověď nedala vůbec nic a pochybnosti přetrvávají? Slýchávám od lidí,že údajně za zrušením MS střed stojí pan Nitka,nejsem si vědom toho,že by pan Nitka měl tuto moc,ale měl moc zdokumentovat a získat důkazy o páchání nekalostí vedení MS střed,které Vám předal,tudíž víte sám nejlépe,o čem se bavíme.Své důkazy jsem si zajistil sám,tudíž vím o čem píšu a světlo v hospodaření jak MS střed tak přímo MO by nám mohlo přinést Státní zastupitelství a Finanční úřad na který se hodlám obrátit,aby vše prošetřili,jelikož mám vážné podezření,že toho bude mnohem více. Pokud se vědomě rozkrádají finance nás všech,tak mně tohle rozhodně jedno není a pouhým tlacháním někde na fóru a nic víc dál nečinit,tohle není můj styl. Vy tedy hájíte svůj zájem a já taktéž.Kdo má pravdu a jestli jsou má podezření opodstatněná necháme tedy rozhodnout vyšetřovatele a finanční úřad,nebo finanční policii,popřípadě soud. Kam jdou naše peníze by mělo zajímat každého člena,ale od Vás se dozvíme jen statistický údaj odpovídající spíše opsaným údajům předešlých let než li realitě. K výkonu dozorčí komise, víme všichni jak koná,viz případ loňských upytlačených trofejních kaprů,kdy v tomto případě se jednalo o neohlášený trestný čin,tam už měla konat úplně jiná komise. Pokud v takové dozorčí komisi zasedá i člověk,který má být vlastně prošetřován,tak to by byl jen střet zájmů.Telefonovali jsme si spolu,přiznal jste,že tam došlo k tomu samému jako v případě Poruba,jen je Vám blbé žalovat mistra lovu,80 letou paní a pana velkopodnikate­le,který pro Vás jinak splní první poslední.Prosím,toh­le je Vaše vůle a má vůle je,aby jste chybějící peníze požadoval po výše jmenovaných a nikoliv po členech,kteří když povolenku dostali,tak museli i splnit závazky,pokud je Vaše rozhodnutí čistě závislé na chybějícím záznamu v kartě člena,tak ten člen si to tam sám zapsat nemohl.Taky tím směřuji k tomu,aby tito lidé co pochybili byli vyloučení ze svazu stejně jako případ Poruby.

Stanovy nejsou naštěstí nadřazeny občanskému zákoníku ani trestnímu právu,právě z toho důvodu mi Váš výklad o stanovách příjde úsměvný. Já se zde bavím právě o OZ a TP nikoliv o stanovách,tudíž i způsob komunikace volím tak,jak ho volím,protože tyto případy jsou už za hranicí nějakých stanov. Ostatně při výběru za brigády rád používáte OZ což je zásadní chyba,protože právě v tomto případě má přednost výklad stanov a to je to zásadní ,, v případě,že si splním vše co mám,je mi vydána povolenka,, a jsme u neoprávněného výběru doplatků za brigády,kdy by tohle neměl hradit v žádném případě pod pohrůžkou nevydání povolenky člen. Tady bych se pozastavil nad Vaší chválou členům,kteří Vás jako že chápou a zaplatili, ale jsou zde i ti,kteří se cítí Vašim jednáním vydíráni a nesouhlasí s postupem, o těch jste se nezmínil.

Ještě něco k informacím ohledně vysazování a odlovení ryb,kterou statistiku máte na mysli? Co z nich mám jako vyčíst? V závěru Vás chci Václave jen upozornit, že Vaší povinnosti při podezření je konat,nikoliv chránit,tady jdou stanovy mimo a Vy jste povinen předat podezření orgánům činných v trestním řízení a nikoliv DK,která jak známo nerozená přestupek od trestného činu,tudíž nedokáže ani posoudit o co v kauze brigád jde a že nejde pouze o chybějící zápisy v kartách členů. Pokud tedy konat nechcete Vy,musím tak učinit já,protože mi něco říká,že tady jde o mnohem více a to dokáže zjistit jen vyšetřovatel .

Mohl bych Vás poprosit o zveřejnění prezenčních listin odpracovaných brigád MS střed za posledních cca 7 let? Určitě se všichni tak dobře pobavíme jako tím,kolik hodin již letos někdo strávil sekáním ledů na Antošovicích,kdy tam letos led nepřesáhl tloušťku 1 cm a to ještě vždy jen tak na tři dny.Ty lidi,co po tom ledu chodili a sekali díry bych chtěl poznat,taky se chci naučit chodit po vodě,už mě nebaví se brodit v gumácích :-).

Víte Václave,oni si o všem už štěbetají i vrabci na stromě, Vy jste prohlášením o zrušení MS střed jen zahájil něco, co se teď snažíte ututlat. V tom prohlášení zazněly fakta,kterými by se měl zabývat vyšetřující orgán a nikoliv pochybná DK. Pohybuji se v trestním právu více jak 20 let, tudíž prosím na mě s nějakými stanovami nechoďte.

Vše by měl prověřit někdo doopravdy nezávislý a to jak činnost bývalé MS střed,tak i MO Ostrava a kdo ví kam až ten zápach této žumpy dojde, nedivil bych se kdyby mnohem výš. A takhle by jsme si mohli povídat do nekonečna, je již toho prostě mnoho a spoléhá se jen na to,že to nikoho nezajímá a že to je každému jedno, věřte NENÍ.

Přeji hezký den

Petr Ramian

 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31