CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Mimořádné vydání Zpravodaje ** ČERVENEC 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

DODATEK k soupisu revírů Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2014

BPVRP


Na rybářských revírech ČRS územního výboru pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě platí pro období 2013 –2016 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1. 1. 2013 a tyto BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 28. 6. 2013.

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

 1. Na všech revírech je nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 40 cm. Úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.
 2. Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit revír z hospodářských důvodů. 1× v období od 1. 1. do 30. 6 a 1× od 1. 9. do 31. 12. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.
 3. Na revírech označených v popisu revírů jako revír s omezenou docházkou je omezen počet docházek na 2 dny týdně. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích. Toto omezení neplatí pro členy místní organizace pověřené hospodařením ve jmenovaném revíru.
 4. Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen a sumec) nebo jejich kombinace končí denní lov.
 5. Na některých revírech (uvedeno v popisu revíru) je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.
 6. Na všech revírech platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak.
 7. V průběhu roku může být udělena na některé revíry výjimka z denní doby lovu (lov 24 hodin). Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz
 8. Na revíru 471 111 OSTRAVICE 2 A platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis revírů a www.rybsvaz-ms.cz
 9. Doba hájení okouna říčního je od 1. 1. do 15. 6.
 10. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm.
 11. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na přístupových cestách upravující BPVRP a odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popisu revírů a na www.rybsvaz-ms.cz
 12. K osvětlení místa lovu lze použít výhradně elektrické světlo. V případě povoleného lovu od 24.00 do 4.00 hod. je osvětlení povinné.
 13. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa.
 14. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.
 15. V případě přisvojení si kapra obecného musí být zapsán bezprostředně poulovení do povolenky takto: KAPR.
 16. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan, siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence.
 17. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho přivylovování ryby použít.
 18. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.

UPOZORNĚNÍ Správy CHKO Litovelské Pomoraví

Některé revíry jsou součástí chráněných krajinných oblastí. Jedna ze základních ochranných podmínek CHKO je tato: na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů přírody. Též je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánů přírody… (viz § 26, odst. 1, písmeno b + c zákona č. 114/92 Sb. v platném znění). Lovící jsou povinni toto ustanovení respektovat.

USTANOVENÍ PRO LOV RYB V TOCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI

Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení:

ZMĚNY V SOUPISU REVÍRŮ VYDANÉM S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2013

471 006 BEČVA 2 A – MO Přerov   12,3 ha
Revír tvoří podrevíry:    
1. staré toky Oldřichov v k. ú. Sušice-Oldřichov 3,0 ha
(GPS 49°29‘29.499“N, 17°31‘25.276“E)    
2. pískoviště Balaton Oldřichov 0,5 ha
(GPS 49°30‘13.587“N, 17°32‘20.681“E)    
3. rybník Panský Prosenice 2,9 ha
(GPS 49°29‘49.703“N, 17°30‘14.764“E)    
4. rybník Osecký Osek nad Bečvou 1,0 ha
(GPS 49°29‘48.73“N, 17°30‘26.051“E)    
5. koupaliště Laguna Přerov 4,9 ha
I (GPS 49°27‘41.285“N, 17°28‘4.445“E),
II (GPS 49°27‘36.045“N, 17°27‘47.027“E)
   

(dolní část lokality Staré toky Oldřichov k revíru nepatří – vyznačeno tabulemi)
V obecném zájmu je lov ryb zakázán na lokalitě staré toky Oldřichov po levé straně toku po střední hráz. Na rybníku Panský na horní části revíru – vyznačeno tabulemi – je lov ryb zakázán. Vstup do areálu koupaliště Laguna I je řízen rozhodnutím Magistrátu města Přerov. V areálu koupaliště Laguna I v období od 15. 5. do 15. 9. roku v době od 9.00 do 18.00 hod. platí všeobecný zákaz rybolovu.


471 032 JIČÍNKA 1 A – MO Nový Jičín   6,6 ha
Revír tvoří podrevíry:    
1. Lamberk v k. ú. Nový Jičín 0,8 ha
(GPS 49°35‘49.668“N, 18°1‘36.206“E)    
2. Čertův mlýn č. 2 Nový Jičín 2,2 ha
(GPS 49°34‘3.644“N, 17°59‘58.986“E)    
3. nádrž Kacabaja v k. ú. Hodslavice 3,6 ha
(GPS 49°31‘37.502“N, 18°1‘11.411“E)    

Na podrevíru č. 3 platí zákaz lovu ryb od 1. 7. do 31. 8. v době od 8.00 do 18.00 hodin. Na celém revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Revír s omezenou docházkou.


471 055 MORAVA 22 – MO Šumperk   10 km 15,5 ha
GPS Z: 49°54‘32.832“N, 16°55‘47.746“E K: 49°56‘32.188“N, 16°54‘0.168“E  

Od ústí Desné v Sudkově až k jezu mlýna u obce Chromeč mimo řeku Desnou včetně všech přítoků. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.


71 056 OLOMOUCKÉ ŠTĚRKOVNY 1 A – MO Olomouc   19,8 ha
Revír tvoří podrevíry  – zatopená štěrkopískoviště, vodní plochy a odstavená ramena v povodí Moravy 18 mimo štěrkopískoviště mezi obcemi Náklo a Lhota    
2. Holice v k. ú. Holice 0,6 ha
(GPS 49° 33‘53,683“N,1­7°36.85‘E)    
3. Holice Holice 0,5 ha
(GPS 49° 33‘53,683“N,1­7°36.85‘E)    
7. Mrtvé rameno Holice 3,5 ha
(GPS 49°33‘55,812“­N,17°16‘4.286‘E)    
15. Onderkova Nemilany 3,0 ha
(GPS 49°32‘42.155“N,17°16­‘4.955‘E)    
28. Najderkova Černovír 0,5 ha
(GPS 49°37‘9.084‘N,17°14­‘51.309‘E)    
32. Fišerova Černovír 0,9 ha
(GPS 49°37‘29.392“N,17°15­‘2.813‘E)    
33. Hulíkova Černovír 3,0 ha
(GPS 49°37‘29.392“N,17°15­‘2.813‘E)    
36. Modrá Černovír 0,6 ha
(GPS 49°37‘29.392“N,17°15­‘2.813‘E)    
55. Hlušovická Hlušovice 3,1 ha
(GPS 49°38‘13.213“N,17°16­7.263‘E)    
60. Příkazská Příkazy 4,1 ha
(GPS 49°39‘34.959“N 17°10‘.9“E)    

Na podrevíru č. 55 – Hlušovice, je stanovena horní míra kapra 70 cm. Osoba provádějící lov ryb je povinna zapsat do kolonky podrevíry v přehledu o úlovcích i číslo podrevíru. Podrevíry č. 27, 28, 32, 33, 36 jsou součástí CHKO Litovelské Pomoraví.


471 086 OLŠE 4 A – MO Český Těšín   12,5 ha
Revír tvoří podrevíry:    
1. nádrž Hrabina Český Těšín 9,0 ha
(GPS 49°44‘50.878“N, 18°36‘17.754“E)    
2. nádrž Svibice horní v k. ú. Svibice 3,5 ha
(GPS 49°43‘33.665“N, 18°37‘28.575“E)
a dolní (GPS 49°43‘39.422“N, 18°37‘28.579“E)
   

Podrevír č. 2 je revír s omezenou docházkou. Na celém revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.


471 116 PODĚBRADY 1 A – MO Olomouc   28 ha
Revír tvoří:    
nádrž Poděbrady v k. ú. Horka nad Moravou 28,0 ha
(GPS 49°37‘21.891“N,17°13­‘35.131“E)    

Celý revír je součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Hájení po vysazení ryb je v kompetenci hospodáře. Po vysazení kapra bude revír označen zákazem rybolovu kaprovitých ryb max. 14 dnů. Zákaz lovu ryb ve vyznačeném úseku rekreačních zón v termínu od 1. 6. do 31. 8. od 8.00 do 20.00 hod.:

Nejmenší lovná míra:

Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Zavážení návnad a nástrah na revíru povoleno. Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb, podběrák a podložku pro šetrné zacházení s ulovenou rybou. Na revíru platí BPVRP pro revíry ve společném hospodaření VÚS ČRS Ostrava a shora uvedené lovné míry u štiky a candáta.


471 132 STONÁVKA 3 A – MO Třinec   9,1 ha
Revír tvoří podrevíry – nádrže v povodí Černého potoka v k. ú. Střítež:    
nádrž 1   3,8 ha
(GPS 49°41‘49.268“N, 18°33‘18.662“E)    
nádrž 2   3,0 ha
(GPS 49°41‘38.914“N, 18°33‘25.67“E)    
nádrž 3   2,3 ha
(GPS 49°41‘37.967“N, 18°33‘36.985“E)    

Podrevír č. 3 je revír s omezenou docházkou.
Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu o úlovcích i číslo podrevíru. Ostatní nádrže jsou chovné – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán. Platí zákaz vjezdu motorovými vozidly na rybniční soustavu příjezdovou komunikací od obce Vělopolí. Parkování motorovými vozidly povoleno pouze u chaty MO ČRS. Platí zákaz zdržovat se na březích nádrží 1 hodinu před a 1 hodinu po stanovené době lovu.

Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.


471 190 JIČÍNKA 1 B  
Nádrž převedena do revíru 471 032 Jičínka 1A  

471 192 ODRA 2 B – MO Ostrava  
Revír zrušen  

471 200 HARTA 1 A – VÚS ČRS Ostrava   900 ha
GPS 49°53‘27.468“N, 17°35‘2.421“E    

Revír tvoří nádrž na Moravici, přítoku Opavy, Odry. Od tělesa hráze v ř. km 57,5 až po stupně na konci vzdutí v ř. km 74,4 v k. ú. Valšov a v ř. km 3,8 na Černém potoce v k. ú. Dlouhá Stráň. Přítoky nádrže Moravice, Kočovský potok a Černý potok nejsou součástí revíru. Ostatní přítoky jsou chráněnou rybí oblastí. Zákaz lovu ryb v úseku od hráze po obou březích – vyznačeno tabulemi na obou březích, a u přítoků Moravice a Černý potok – vyznačeno tabulemi. Zákaz lovu je také pod obcí Nová pláň pod rybníkem – vyznačeno tabulemi. Lov ryb z plavidel, vyvážení návnad a nástrah povoleno mimo úseky se zákazem rybolovu. Při vyvážení návnad a nástrah a při lovu ryb z plavidla se nesmí lovící zdržovat ve vyznačené plavební dráze. Na revíru je povolena hospodářská těžba dle vývoje skladby rybího společenství. Za lov z plavidla se nepovažuje lov z loďky navalené na přirozený břeh. Lov ryb z ostrovů je zakázán. Lov čeřínkováním z plavidla je zakázán. Lovící jsou povinni uvolnit prostor při údržbě pobřežních porostů správcem vodního díla.

Dle výjimky Mze ČR je lov v době od 16. 6. do 31. 8. 2014 povolen od 00.00 hod. do 04.00 hod.


471 216 Odra 5B – OÚ Pustějov (MO Pustějov)  
Revír tvoří mrtvá ramena:  
Bergrovo k. ú. Pustějov 0,31 ha
Pustějov k. ú. Pustějov 0,73 ha

Revír s omezenou docházkou.


SEZNAM REVÍRŮ SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH ORGANIZACÍ

471 002 BAŠTICE 1 A – MO Frýdek-Místek   32 ha
Revír tvoří:    
vodní nádrž Baška 32 ha v k. ú. Baška 32 ha
(GPS 49°38‘54.44“N, 18°22‘30.034“E)    

Od tělesa hráze až k silničnímu mostu Skalice – Baška na konci vzdutí nádrže. Zákaz lovu ryb platí v oploceném objektu Povodí Odry u vypouštěcího zařízení.

Na revíru je hájen kapr obecný od 15. 10. do 31. 12. včetně. V tomto období je povolen pouze lov dravců na živou a mrtvou rybku včetně umělých nástrah a lov nástražních rybek do čeřínku. Platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem.

Na revíru platí zákaz rybolovu od 1. 1. do 31. 3. roku včetně.

Lovná míra štiky a amura zvýšena na 60 cm, kapra na 40 cm. Na všech mimopstruhových revírech MO ČRS Frýdek-Místek je úlovek vybraných druhů ryb (kapr, štika, candát, amur nebo jejich kombinace) omezen na 10 ks za kalendářní měsíc a 40 ks za kalendářní rok. Ulovené a přisvojené ryby musí být po celou dobu lovu u lovícího rybáře. Okoun říční nemá na revíru stanovenu dobu hájení. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

Platí pouze povolenka MO Frýdek-Místek.


471 077 OLEŠNÁ 2 A – MO Frýdek-Místek   74,5 ha
Revír tvoří:    
vodní nádrž Olešná v k. ú. Frýdek-Místek 74,5 ha

Od tělesa hráze nádrže až k tabulím na přítoku nádrže, označujícím konec revíru.

Součástí revíru je biologický rybník Řehánek v k. ú. Místek 0,5 ha.

Na pravém a levém břehu nádrže od betonového mostu až k tabulím je chrá něná rybí oblast – lov ryb zakázán. Na levém břehu – v přístavišti jachetního oddílu TJ Sokol Pálkovice – vyznačeno tabulemi – od 1. 5. do 15. 9. od 8.00 do 19.00 hodin lov ryb zakázán. Na pravém břehu nádrže – od restaurace Stará rybárna včetně půjčovny loděk – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

Na revíru je hájen kapr obecný od 15. 10. do 31. 12. včetně. V tomto období je povolen pouze lov dravců na živou a mrtvou rybku včetně umělých nástrah a lov nástražních rybek do čeřínku. Platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem.

Na revíru platí zákaz rybolovu od 1. 1. do 31. 3. roku včetně.

Lovná míra štiky a amura zvýšena na 60 cm, kapra na 40 cm. Na všech mimopstruhových revírech MO ČRS Frýdek-Místek je úlovek vybraných druhů ryb (kapr,štika, candát, amur nebo jejich kombinace) omezen na 10 ks za kalendářní měsíc a 40 ks za kalendářní rok. Ulovené a přisvojené ryby musí být po celou dobu lovu u lovícího rybáře. Okoun říční nemá na revíru stanovenu dobu hájení. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

Platí pouze povolenka MO Frýdek-Místek.


471 174 OLEŠNÁ 2 – MO Frýdek-Místek   10 km 3 ha

Přítok Ostravice – Odry. Od mostu železniční vlečky Biocel Paskov v k. ú. Paskov až k tělesu hráze údolní nádrže Olešná včetně odlehčovacího náhonu do Ostravice.

V úseku toku Olešné od mostu silnice Frýdek-Místek – Příbor až k hrázi přehrady Olešná je CHRO – vstup a lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

Lovná míra štiky a amura zvýšena na 60 cm, kapra na 40 cm. Na všech mimopstruhových revírech MO ČRS Frýdek-Místek je úlovek vybraných druhů ryb (kapr, štika, candát, amur nebo jejich kombinace) omezen na 10 ks za kalendářní měsíc a 40 ks za kalendářní rok. Ulovené a přisvojené ryby musí být po celou dobu lovu u lovícího rybáře. Okoun říční nemá na revíru stanovenu dobu hájení.

Platí pouze povolenka MO Frýdek-Místek.



PSTRUHOVÉ REVÍRY

 1. Roční úlovek lososovitých ryb, lipana, kapra a amura je omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, lipan podhorní, kapr a amur nebo jejich kombinace). Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.
 2. Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu konkrétního revíru není uvedeno „lov na umělou mušku bez omezení“).
 3. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 40 cm.
 4. Na všech revírech je úlovek kapra omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.
 5. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra končí denní lov.
 6. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm.
 7. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na přístupových cestách upravující BPVRP a odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popisu revírů a na www.rybsvaz-ms.cz
 8. Ryby lososovité a lipana smí lovit oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Na týdenní povolenku k rybolovu jsou pouze tři docházky k lovu lososovitých druhů ryb a lipana. V případě, že oprávněný k lovu v den, kdy zakroužkoval datum a neukončil lov z důvodu přisvojení si tří kusů lososovitých ryb a lipana nebo jejich kombinaci, má možnost po opětovném zapsání data tento křížově přeškrtnout a pokračovat v lovu ostatních druhů ryb na stejném, popřípadě i na jiných revírech. V případě takto provedené změny způsobu lovu, pokud si u předchozího nepřivlastnil žádnou rybu, je povinen nejpozději před započetím lovu v oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nesmazatelným způsobem proškrtnout vodorovnou čarou.
  Lov ostatních druhů ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Lososovité druhy ryb a lipan ulovené při lovu ostatních druhů ryb musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody. Po vyznačení lovu ostatních druhů ryb (křížové přeškrtnutí data lovu) je další změna způsobu lovu v tomto dni zakázána. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích.
 9. Lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrotů nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky se řádně zamáčknutými protihroty.
 10. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.
 11. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou foto grafií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.
 12. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan a siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence. U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čitelně takto: kapr – KAPR, pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ.

USTANOVENÍ PRO LOV RYB V TOCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI

Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení:

U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.


ZMĚNY V SOUPISU REVÍRŮ VYDANÉM S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2013

473 300 BEČVA ROŽNOVSKÁ 1 – MO Valašské Meziříčí   3,0 km 5 ha
CHYŤ A PUSŤ    
GPS Z: 49°28‘27.03“N, K: 17°59‘36.08“E    

Přítok Bečvy, Moravy. Od soutoku s Bečvou Vsetínskou ve Valašském Meziříčí po 2. jez (nad koupalištěm) ve Valašském Meziříčí.
V celém revíru platí tato pravidla CHYŤ A PUSŤ:
Lov povolen všemi způsoby pro pstruhové revíry výhradně s použítím jednoháčků bez protihrotu. Lovící nesmí mít u sebe při lovu žádné zavazadlo (ruksak, batoh ani košík). Veškeré ulovené ryby včetně škodlivých, mimo štiky, musí být šetrně vráceny do vody.
Před zahájením lovu je nutno kromě data a čísla revíru zapsat do přehledu o docházce do rubriky pro záznam úlovků zřetelně „CHYŤ A PUSŤ“.
V den lovu na tomto revíru nesmí lovící chytat ryby na revíru 473 001 BEČVA ROŽNOVSKÁ 1 a na revíru 473 003 BEČVA VSETÍNSKÁ 1.


473 043 LUČINA 1 P – MO Havířov   9 km 8 ha
GPS Z: 49°46‘8.553“N, 18°26‘0.987“E, K: 49°43‘56.545“N, 18°26‘45.254“E    

Přítok Ostravice, Odry. Od soutoku s potokem Sušánka až k označení horní hranice revíru pod tělesem hráze údolní nádrže Žermanice včetně potoka Sušánky.

Revír tvoří dva úseky toku – podrevíry:

 1. od dolní hranice revíru po silniční most v ulici Na Kempách (silnice č. 331),
 2. od silničního mostu v ulici Na Kempách po horní hranici revíru.

Lovící je povinen do přehledu o docházce vyznačit před zahájením lovu číslo podrevíru.
V jednom dnu smí lovící lovit pouze v tomto označeném podrevíru.
Pro podrevíry platí v lichých a sudých letech střídavý režim.

V roce 2014:

nesmí mít u sebe při lovu žádné zavazadlo (ruksak, batoh ani košík).


473 066 OLŠE 7 – MO Jablunkov   12 km 12 ha
GPS Z: 49°36‘11.369“N, 18°44‘14.877“E, K: 49°33‘40.979“N, 18°50‘41.738“E    

Přítok Odry. Od ústí potoka Harcov v k. ú. Hrádek ve Slezsku až k ústí potoka Oleška na státní hranici s Polskem.

K revíru patří:

Při lovu ryb na nádržích je lovící povinen vyznačit v záznamu o docházce v kolonce podrevír „N“. Při lovu na položenou a plavanou je možno použít háčky s protihroty.

Nádrže jsou revírem s omezenou docházkou.

Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

Nejmenší lovná míra lipana podhorního upravena výjimkou rybářského orgánu na 27 cm.




 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31