CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Nové vydání Zpravodaje ** ZÁŘÍ 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

DODATEK K SOUPISU REVÍRŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU NA ROK 2015

BPVRP


RYBÁŘSKÝ SVAZ,
Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
Jahnova 14, 709 00 Ostrava 1
tel.: 596 620 583, 723 471 816,
e-mail: sekretariat@rybsvaz-ms.cz
www.rybsvaz-ms.cz

D O D A T E K k soupisu revírů ČRS, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva

Na rybářských revírech ČRS územního výboru pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě platí pro období 2013 –2016 Rybářský řád a bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané Republikovou radou ČRS s platností od 1. 1. 2013 a níže uvedené BPVRP a změny v popisech revírů:

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 26.6.2014.

1. Na všech revírech je nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 40 cm. Úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur – nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.
2. Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit revír z hospodářských důvodů. 1× v období od 1. 1. do 30. 6 a 1× od 1. 9. do 31. 12. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.
3. Na revírech označených v popisu revírů jako revír s omezenou docházkou je omezen počet docházek na 2 dny týdně. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích.
Toto omezení neplatí pro členy místní organizace pověřené hospodařením ve jmenovaném revíru.
4. Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen a sumec) nebo jejich kombinace končí denní lov.
5. Na některých revírech (uvedeno v popisu revíru) je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven“.
6. Na všech revírech platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem ( neplatí pro lov přívlačí ), není-li v popisu revíru uvedeno jinak.
7. V průběhu roku může být udělena na některé revíry výjimka z denní doby lovu (lov 24 hodin). Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz
8. Na revíru 471 111 OSTRAVICE 2 A platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis revírů a www.rybsvaz-ms.cz
9. Doba hájení okouna říčního je od 1. 1. do 15. 6.
10. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm.
11. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule umístěné na přístupových cestách upravující BPVRP a odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popise revírů a na www.rybsvaz-ms.cz
12. K osvětlení místa lovu lze použít výhradně elektrické světlo. V případě povoleného lovu od 24.00 do 4.00 hod. je osvětlení povinné. 13. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa.
14. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno. 15. V případě přisvojení si kapra obecného musí být zapsán bezprostředně po ulovení do povolenky takto: KAPR. 16. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan, siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence.
17. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.
18. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.

UPOZORNĚNÍ Správy CHKO Litovelské Pomoraví Některé revíry jsou součástí chráněných krajinných oblastí. Jedna ze základních ochranných podmínek CHKO je tato: na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů přírody. Též je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánů přírody… (viz § 26, odst. 1, písmeno b + c zákona č. 114/92 Sb. v platném znění). Lovící jsou povinni toto ustanovení respektovat.

USTANOVENÍ PRO LOV RYB V TOCÍCH, KTERÉ TVOŘÍ STÁTNÍ HRANICI Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou tato ustanovení: Nejmenší lovná míra candáta je zvýšena na 50 cm. Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1. 1. do 30. 6. Platí omezení úlovků ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, maximálně 7 kg denně dohromady, jelce tlouště 10 ks, max. 7 kg denně. Hraničními MP toky jsou: Olše 1, Olše 3, Olše 4, Petrůvka 1, Odra 1, Opava 5, Opava 6, Prudník 1. U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.

Změny v popise revírů pro r. 2015

471 006 BEČVA 2 A – MO Přerov 11,8 ha Revír tvoří:
1. staré toky Oldřichov v k. ú. Sušice-Oldřichov 3,0 ha
(GPS 49°29‘29.499“N, 17°31‘25.276“E)
3. rybník Panský Prosenice 2,9 ha
(GPS 49°29‘49.703“N, 17°30‘14.764“E)
4. rybník Osecký Osek nad Bečvou 1,0 ha
(GPS 49°29‘48.73“N, 17°30‘26.051“E)
5. koupaliště Laguna I (GPS 49°27‘41.285“N, 17°28‘4.445“E),
II (GPS 49°27‘36.045“N, 17°27‘47.027“E)
Přerov 4,9 ha (dolní část lokality Staré toky Oldřichov k revíru nepatří – vyznačeno tabulemi). V obecném zájmu je lov ryb zakázán na lokalitě staré toky Oldřichov po levé straně toku po střední hráz. Na rybníku Panský na horní části revíru – vyznačeno tabulemi je lov ryb zakázán. Vstup do areálu koupaliště Laguna I je řízen rozhodnutím Magistrátu města Přerov. V areálu koupaliště Laguna I v období od 15. 5. do 15. 9. roku v době od 9.00 do 18.00 hod. platí všeobecný zákaz rybolovu.

471 016 BEČVA 7 A – MO Valašské Meziříčí 9,45 ha Revír tvoří podrevíry:
1.Podlesí I v k. ú. Podlesí 2,7 ha
(GPS 49°27‘22.448“N, 17°58‘25.098“E)
2.Podlesí II Podlesí 0,25 ha
(GPS 49°27‘25.489“N, 17°58‘18.935“E)
3.Rybník Branky Branky 1,5 ha
(GPS 49°27‘18.459“N, 17°53‘26.298“E)
4tůně Pod Juřínkou Juřínka 5,0 ha
(GPS 49°29‘30.646“N, 17°56‘35.143“E) Nádrž Podlesí II je chovná – lov ryb zakázán. Před začátkem lovu je lovící povinen zapsat do přehledu o docházce i číslo podrevíru. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm Revír s omezenou docházkou.

471 031 JIČÍNKA 1 – MO Nový Jičín – tok převeden do pstruhových revírů ( Jičínka 1P) 471 032 JIČÍNKA 1 A – MO Nový Jičín 6,6 ha Revír tvoří podrevíry:
1. Lamberk v k. ú. Nový Jičín 0,8 ha
(GPS 49°35‘49.668“N, 18°1‘36.206“E)
2. Čertův mlýn č. 2 Nový Jičín 2,2 ha
(GPS 49°34‘3.644“N, 17°59‘58.986“E)
3. nádrž Kacabaja v k. ú. Hodslavice 3,6 ha
(GPS 49°31‘37.502“N, 18°1‘11.411“E) Na podrevíru č. 3 platí zákaz lovu ryb od 1. 7. do 31. 8. v době od 8.00 do 18.00 hodin. Na cedlém revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Revír s omezenou docházkou.

471 036 LOUKY 1 A – MO Karviná 10 ha Revír tvoří:
důlní propadlina v k. ú. Karviná-Louky 10 ha
(GPS 49°48‘28.693“N, 18°34‘22.164“E) V době od 16. 6. do 31. 8. roku je povolen lov ryb z loďky a vyvážení nástrah. V tomto období je povolen vjezd a parkování vozidel na zvláštní povolení za účelem převozu loděk. Mimo uvedené období je vjezd všech motorových vozidel k revíru zakázán včetně jejich parkování. Lov z ostrova zakázán. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 055 MORAVA 22 – MO Šumperk 10 km 15,5 ha GPS Z: 49°54‘32.832“N, 16°55‘47.746“E, K: 49°56‘32.188“N, 16°54‘0.168“E Od ústí Desné v Sudkově až k jezu mlýna u obce Chromeč mimo řeku Desnou včetně všech přítoků. Všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

471 056 OLOMOUCKÉ ŠTĚRKOVNY 1 A – MO Olomouc 19,8 ha Revír tvoří podrevíry – zatopená štěrkopískoviště, vodní plochy a odstavená ramena v povodí Moravy 18 mimo štěrkopískoviště mezi obcemi Náklo a Lhota
2. Holice v k. ú. Holice 0,6 ha
(GPS 49° 33‘53,683“N,1­7°36.85‘E)
3. Holice Holice 0,5 ha
(GPS 49° 33‘53,683“N,1­7°36.85‘E)
7. Mrtvé rameno Holice 3,5 ha
(GPS 49°33‘55,812“­N,17°16‘4.286‘E)
15. Onderkova Nemilany 3,0 ha
(GPS 49°32‘42.155“N,17°16­‘4.955‘E)

28. Najderkova Černovír 0,5 ha
(GPS 49°37‘9.084‘N,17°14­‘51.309‘E)
32. Fišerova Černovír 0,9 ha
(GPS 49°37‘29.392“N,17°15­‘2.813‘E)
33. Hulíkova Černovír 3,0 ha
(GPS 49°37‘29.392“N,17°15­‘2.813‘E)
36. Modrá Černovír 0,6 ha
(GPS 49°37‘29.392“N,17°15­‘2.813‘E)
55. Hlušovická Hlušovice 3,1 ha
(GPS 49°38‘13.213“N,17°16­7.263‘E)
60. Příkazská Příkazy 4,1 ha
(GPS 49°39‘34.959“N 17°10‘.9“E) Na podrevíru č. 55 – Hlušovice je stanovena horní míra kapra 70 cm Osoba provádějící lov ryb je povinna zapsat do kolonky podrevíry v přehledu o úlovcích i číslo podrevíru. Podrevíry č. 27, 28, 32, 33, 36 jsou součástí CHKO Litovelské Pomoraví.

471 057 MORAVA STARÁ 1 – MO Brodek u Přerova 9 km 14 ha GPS Z: 49°28‘22.61“N, 17°19‘8.269“E, K: 49°31‘47.438“N, 17°16‘50.361“E Od mlýna v Citově až k Blateckému mlýnu v k. ú. Grygov mimo Olešnici Přerovskou. K revíru patří zatopená propadlina
Krčmaň v k. ú. Krčmaň 6,0 ha
(GPS 49°31‘5.522“N, 17°19‘18.113“E) Na propadlině probíhá těžba štěrku – úseky se zákazem lovu ryb jsou vyznačeny tabulemi. Stanování a táboření u revíru povoleno s podmínkou vybavení tábořiště chemickým WC. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 082 OLŠE 2 A – MO Karviná 2 ha Revír tvoří:
slepé rameno Olšák v k. ú. Koukolná 2,0 ha
(GPS 49°53‘32.432“N, 18°29‘15.581“E) Platí zákaz zákaz parkování motorových vozidel ve vzdálenosti do 20m od vodní hladiny. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Revír s omezenou docházkou.

471 084 OLŠE 3 A – MO Karviná 65 ha Revír tvoří podrevíry:
1. nádrž Větrov v k. ú. Petrovice-Závada 52,0 ha
(GPS 49°53‘5.86“N, 18°29‘46.599“E) Na nádrži Větrov je zakázáno stání na všech příjezdových cestách a hrázích. K odstavení a parkování vozidel slouží zpevněná plocha za železničním podjezdem účelové komunikace spojující hlavní hráz nádrže se silnicí Závada – Petrovice. Zvláštní výjimky jsou vydávány příslušnými orgány pouze na betonovou komunikaci, tvořící západní hráz nádrže, osazenou dopravní značkou B11. Dále je zakázáno:

Vstup na hráze nádrže je povolen 1 hodinu před stanovenou denní dobou lovu. Po ukončení lovu nutno hráz nádrže opustit do 30 minut.
2. park Boženy Němcové Karviná-Fryštát 12,0 ha
(GPS 49°51‘2.43“N, 18°31‘53.91“E) Lov ryb na nově vzniklém ostrově je povolen v úseku od nového můstku po rybářský srub v souladu s návštěvním řádem „areálu lodiček“ a to takto: od 1. 5. do 30. 9. roku od 7.00 do 22.00 hod., od 1. 10. do 30. 4. roku v době od 7.00 do 19.00 hod. Vstup mimo uvedenou dobu je zakázán a monitorován městskou policii MMK. V kanálu, oddělujícím území parku od areálu loděnice (ostrov) je rybolov zakázán – vyznačeno tabulemi. Lov od srubu po novou loděnici je lov povolen pouze při akcích organizovaných MO ČRS Karviná.
3. pískovna Karviná-Ráj 1,0 ha
(GPS 49°51‘24.293“N, 18°33‘53.879“E) Podrevír č. 3 je revír s omezenou docházkou. Na celém revíru OLŠE 3 A je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 086 OLŠE 4 A – MO Český Těšín 12,5 ha Revír tvoří podrevíry:

3,5 ha

  1. nádrž Hrabina Český Těšín 9,0 ha

    (GPS 49°44‘50.878“N, 18°36‘17.754“E)

  2. nádrž Svibice horní (GPS 49°43‘33.665“N, 18°37‘28.575“E)

    a dolní (GPS 49°43‘39.422“N, 18°37‘28.579“E)
    v k. ú. Svibice 3,5 ha

Podrevír č. 2 je revír s omezenou docházkou. Na celém revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm 471 100 OPAVICE 1 A – MO Krnov 4 ha Revír tvoří:
nádrž Celňák v k. ú. Město Albrechtice 4,0 ha
(GPS 50°9‘45.735“N, 17°35‘30.854“E) Zákaz lovu dravých ryb v r. 2015,2016. V chov­ném úseku je lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Zákaz lovu dravců v r. 2015 a 2016. Revír s omezenou docházkou. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 107 OSOBLAHA 1 – MO Krnov 12 km 12,4 ha GPS Z: 50°17‘56.621“N, 17°45‘7.613“E, K: 50°14‘7.001“N, 17°41‘3.516“E Přítok Odry. Od státní hranice u Studnice až po silniční most v Dolních Povelicích včetně přítoků Lužná, Pomezní, Povelický, Lesní, Karlovický. Ostatní přítoky a nádrže v k. ú. Liptáň jsou chovné – lov ryb zakázán. Revír tvoří níže uvedené podrevíry:
1. vlastní tok Osoblahy 9,2 ha
2. nádrž Horní Povelice v k. ú. Horní Povelice 1,0 ha
(GPS 50°13‘21.218“N, 17°39‘5.494“E)
Zákaz lovu dravých ryb v r. 2015,2016.
4. nádrž Ostrá Hora Bohušov 1,7 ha
(GPS 50°14‘1.786“N, 17°43‘24.02“E)
5. nádrž Damašek Třemešná 0,5 ha
(GPS 50°13‘10.591“N, 17°33‘51.007“E) Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu o úlovcích i číslo podrevíru. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 115 PETRŮVKA 1 A – MO Karviná 4,8 ha Revír tvoří:
podrevíry v k. ú. Petrovice-Prstná 4,80 ha
č. 1 Petr 1 (GPS 49°54‘50.408“N, 18°33‘34,602“E) 0,9 ha
č. 2 Petr 2 (GPS 49°54‘50.408“N, 18°33‘34.602“E) 1,5 ha
č. 3 Petr 3 (GPS 49°54‘50.479“N, 18°33‘38.093“E) 0,8 ha
č. 4 Petr 4 (GPS 49°54‘55.56“N, 18°33‘50.318“E) 1,60 ha . Stání vozidel je povoleno na místech k tomu určených. Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu o úlovcích i číslo podrevíru. Rozhodnutím KÚ Ostrava č. j. MSK12311/2008/ZPZ ze dne 30. 1. 2008 (výjimka k lovu ryb pod ledem) je na celém revíru povolen lov ryb pod ledem (na dírkách) za těchto podmínek:

lov ryb pod ledem povolen pouze při úplném zamrznutí vodní hladiny,

Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Revír s omezenou docházkou (neplatí pro lov na dírkách).

471 116 PODĚBRADY 1 A – MO Olomouc 28 ha Revír tvoří:
nádrž Poděbrady v k. ú. Horka nad Moravou 28,0 ha
(GPS 49°37‘21.891“N,17°13­‘35.131“E) Celý revír je součástí CHKO Litovelské Pomoraví Hájení po vysazení ryb je v kompetenci hospodáře. Po vysazení kapra bude revír označen zákazem rybolovu kaprovitých ryb max. 14 dnů. Zákaz lovu ryb ve vyznačeném úseku rekreačních zón – od restaurace až konec pláže na ostrově – východní břeh druhého jezera směrem k obci Chomoutov
v termínu 1. 6. do 31. 8. od 8 do 20 hod Nejmenší lovná míra: Štika – 60 cm Candát – 50 cm Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm Zavážení návnad a nástrah na revíru povoleno. Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb, podběrák, a podložku pro šetrné zacházení s ulovenou rybou. Na revíru platí BPVRP pro revíry ve společném hospodaření VÚS ČRS Ostrava a shora uvedené lovné míry u štiky a candáta.

471 132 STONÁVKA 3 A – MO Třinec 9,1 ha Revír tvoří podrevíry – nádrže v povodí Černého potoka v k. ú. Střítež:
nádrž 1 3,8 ha
(GPS 49°41‘49.268“N, 18°33‘18.662“E)
nádrž 2 3,0 ha
(GPS 49°41‘38.914“N, 18°33‘25.67“E)
nádrž 3 2,3 ha
(GPS 49°41‘37.967“N, 18°33‘36.985“E) Podrevír č. 2 a 3 je revír s omezenou docházkou. Osoba provádějící lov je povinna zapsat do kolonky podrevír v Přehledu o úlovcích i číslo podrevíru. Ostatní nádrže jsou chovné – vyznačeno tabulemi – lov ryb zakázán. Platí zákaz vjezdu motorovými vozidly na rybniční soustavu příjezdovou komunikací od obce Vělopolí. Parkování motorovými vozidly povoleno pouze u chaty MO ČRS. Platí zákaz zdržovat se na březích nádrží 1 hodinu před a 1 hodinu po stanovené době lovu. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

471 190 JIČÍNKA 1 B Nádrž převedena do revíru 471 032 Jičínka 1A

471 192 ODRA 2 B – MO Ostrava Revír zrušen. 471 195 JIČÍNKA 3 A – MO Nový Jičín 1,81 ha Revír zrušen

471 213 JORDÁN 1 A – MO Tovačov 1 ha Revír tvoří:
Rybník Jordán v k. ú. Kojetín 1 ha
(GPS 49°21‘29.092“N, 17°17‘54.433“E) Lov dravých ryb povolen pouze přívlačí na umělé nástrahy. Lovící je povinen při manipulaci s ulovenou rybou použít podložku. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Nejmenší lovná míra štiky je zvýšena na 60 cm. Počet docházek na revír omezen na 2 za týden.

471 216 Odra 5B – OÚ Pustějov ( MO Pustějov)

Revír tvoří mrtvá ramena: Bergrovo k.ú. Pustějov 0,31 ha Pustějov k.ú. Pustějov 0,73 ha Revír s omezenou docházkou.

471 217 Opava 2D  – MO Hlučín 2,25 ha

Revír tvoří štěrkovna u areálu bývalé betonárny v k.ú. Dolní Benešov 2,25 ha Revír s omezenou docházkou.

REVÍRY SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍCH ORGANIZACÍ

471 002 BAŠTICE 1A – MO Frýdek-Místek 32 ha Revír tvoří: Vodní nádrž Baška v k. ú. Baška 32 ha (GPS 49°38’54.44“N, 18°22’30.034“E) Od tělesa hráze až k silničními mostu Skalice – Baška na konci vzdutí nádrže. Zákaz rybolovu v úseku restaurace Kotva – vyznačeno tabulemi. Zákaz lovu ryb platí v úseku oploceného objektu Povodí Odry u vypouštěcího zařízení – vyznačeno tabulemi ( výška vodní hladiny v nádrži nerozhoduje). V obecném zájmu je zákaz rybolovu od 1.7. do 31.8. včetně od 9 do 19 hodin na vyznačené pláži – vyznačeno tabulemi. Na revíru je hájen kapr obecný od 15. 10. do 31. 12. včetně. V tomto období je povolen pouze lov dravců naživou a mrtvou rybku včetně umělých nástrah a lov nástražních rybek do čeřínku. Platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem – lov ryb je povolen pouze ze břehu. Na revíru platí zákaz rybolovu od 1.1. do 31.3. roku včetně. Lovná míra štiky a amura zvýšena na 60 cm, kapra 40 cm. Na všech mimopstruhových revírech MO ČRS Frýdek-Místek je úlovek vybraných druhů ryb (kapr,štika, candát, amur nebo jejich kombinace) omezen 10 ks za kalendářní měsíc a 40 ks za kalendářní rok. Ulovené a přisvojené ryby musí být po celou dobu lovu u lovícího rybáře. Okoun říční nemá na revíru stanovenou dobu hájení. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Platí pouze povolenka MO Frýdek – Místek

471 077 Olešná 2A – MO Frýdek-Místek 74,5 ha Revír tvoří: Vodní nádrž Olešná v k.ú. Frýdek-Místek 74,5 ha Od tělesa hráze nádrže až k tabulím na přítoku nádrže, označujícím konec revíru. Součástí revíru je biologický rybník Rehánek v k. ú. Místek 0,5 ha. Na pravém a levém břehu nádrže od betonového mostu až k tabulím je chráněná rybí oblast – lov ryb zakázán. Na levém břehu v přístavišti jachetního oddílu TJ Sokol Palkovice – vyznačeno tabulemi od 1.5. do15.9. od 8.00 do 19.00 hodin lov ryb zakázán. Na pravém břehu nádrže  – od restaurace Stará rybárna včetně půjčovny loděk – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi. Na revíru je hájen kapr obecný od 15.10. do 31.12. včetně. V tomto období povolen pouze lov dravců na živou a mrtvou rybku včetně umělých nástrah a lov nástražních rybek do čeřínku. Platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoli způsobem – lov ryb je povolen pouze ze břehu.
Na revíru platí zákaz rybolovu od 1.1. do 31.3.roku včtně.Lovná míra štiky a amura zvýšena na 60 cm, kapra na 40 cm. Na všech mimopstruhových revírech MO ČRS Frýdek – Místek je úlovek vybraných druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, nebo jejich kombinace) omezen na 10 ks za kalendářní měsíc a 40 ks za kalendářní rok. Ulovené a přisvojené ryby musí být po celou dobu u lovícího rabáře. Okoun říční nemá na revíru stanovenou dobu hájení. Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm. Platí pouze povolenka MO Frýdek-Místek

471 174 Olešná 2 – MO Frýdek-Místek 10 km 3 ha Přítok Ostravice – Odry. Od mostu železniční vlečky Biocel Paskov k.ú. Paskov až k tělesu hráze údolní nádrže Olešná včetně odlehčovacího náhonu Ostravice.V úseku toku Olešné od mostu silnice Frýdek-Místek  – Příbor až k hrázi přehrady Olešná je CHRO – vstup a lov ryb zakázán vyznačeno tabulemi. Lovná míra štiky a amura zvýšena na 60 cm, kapra na 40 cm. Na všech mimopstruhových revírech MO ČRS Frýdek-Místek je úlovek vybraných druhů ryb( kapr, štika, candát, amur nebo jejich kombinace) omezen na 10 ks za kalendářní měsíc a 40 ks za kalendářní rok. Ulovené a přisvojené ryby musí být po celou dobu lovu u lovícího rybáře. Okoun říční nemá na revíru stanovenou dobu hájení. Platí pouze povolenka MO Frýdek – Místek
 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.33