CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Nové vydání Zpravodaje ** ZÁŘÍ 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2012 - REVÍRY PSTRUHOVÉ

BPVRP


  1. Roční úlovek je omezen na 50 ks vyjmenovaných druhů ryb (P. OBECNÝ, LIPAN PODHORNÍ, KAPR, AMUR – nebo jejich kombinace) na všech revírech. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.
  2. Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu konkrétního revíru není uvedeno „lov na umělou mušku bez omezení“).
  3. Nejmenší lovná míra kapra je stanovena na 40 cm.
  4. Na všech revírech je úlovek KAPRA a AMURA nebo jejich kombinace omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.
  5. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra, amura, nebo jejich kombinace končí denní lov.
  6. Nejmenší lovná míra AMURA bílého je 50 cm. V případě přisvojení, musí být do povolenky zapsán bezprostředně po ulovení,
  7. Nejmenší lovná míra lína obecného je 25 cm.
  8. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule k úpravě BPVRP, odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popise revírů a na www.rybsvaz-ms.cz.
  9. Na pstruhových revírech územního svazu je možno lovit všemi způsoby lovu povolenými v daném období roku 7 dní v kalendářním týdnu. Ryby lososovité a lipana smí lovit oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do povolenky k lovu datum a revír. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Na týdenní povolenku jsou pouze tři docházky k lovu ryb lososovitých a lipana.

Lov ostatních druhů ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do záznamu datum a revír. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Lososovité ryby a lipan ulovené v takto označených dnech lovu musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody. Týden začíná v pondělí a končí v neděli. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích. 10. Lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrotů nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky se řádně zamáčknutými protihroty. 11. Přisvojené ryby musejí být do povolenky zapisovány čitelně! U níže uvedených druhů dle uvedené předlohy: pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ, kapr – KAPR.

 

Ustanovení pro lov ryb v tocích, které tvoří státní hranici

Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou, tato ustanovení:
Doba hájení úhoře říčního je 15. 6. do 15. 7. a od 1. 9. do 30. 11.
Platí omezení úlovků ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, maximálně 7 kg denně dohromady, jelce tlouště 10 ks, max. 7 kg denně, bolen dravý, parma říční a úhoř říční 2 ks denně.
Hraničními P toky jsou: OPAVICE 1, OLŠE 7, HROZOVÁ 1
U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.
 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.33