CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Aktuální číslo Zpravodaje ** ČERVEN 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

Bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok 2012 - REVÍRY MIMOPSTRUHOVÉ

BPVRP


 1. Na všech revírech je nejmenší lovná míra kapra zvýšena na 40 cm. Úlovek vyjmenovaných druhů (KAPR, ŠTIKA, CANDÁT, AMUR – nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek vyjmenovaných druhů (KAPR, ŠTIKA, CANDÁT, AMUR – nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.
 2. V době od 16. 10. do 15. 11. včetně je povolen pouze lov dravců na živou a mrtvou rybku a umělé nástrahy a lov nástražních rybek čeřínkováním. Ustanovení neplatí pro revíry a části revírů tvořené samostatným tokem, revír SLEZSKÁ HARTA 1 A, kde je lov kaprovitých ryb povolen celoročně, pro revír LOMNICKÝ POTOK 1 A, kde lov povolen od 1. 3. do 31. 12. Na revírech MP v období od 15. 3. do 16. 6. může hospodář MO hájit revír max. 14 dnů z hospodářských důvodů (vyznačeno místními tabulemi).
 3. Na revírech označených v popisu revírů jako revír s omezenou docházkou je omezen počet docházek na 2 týdně. Toto omezení neplatí pro členy místní organizace, pověřené hospodařením ve jmenovaném revíru.
 4. Ulovením a přisvojením si 2 ks vyjmenovaných druhů ryb (KAPR, ŠTIKA, CANDÁT, AMUR – nebo jejich kombinace) končí denní lov.
 5. Na některých revírech (uvedeno v popisu revíru) je stanovena horní míra kapra na 70 cm – ulovený kapr o velikosti 70 cm a větší musí být s maximální šetrností vrácen do vody.
 6. Na všech revírech s výjimkou uvedených revírů platí zákaz vyvážení a vynášení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem.
 7. V průběhu roku může být udělena na některé revíry výjimka z denní doby lovu (lov 24 hodin). Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz.
 8. Na revíru 471 111 OSTRAVICE 2 A platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis jmenovaných revírů a www.rybsvaz-ms.cz.
 9. Doba hájení okouna říčního je od 1. 1. do 15. 6.
 10. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm. V případě přisvojení, musí být do povolenky zapsán bezprostředně po ulovení.
 11. Nejmenší lovná míra lína obecného je 25 cm.
 12. Lovící jsou povinni respektovat informační tabule k úpravě BPVRP, odchylky u jednotlivých revírů uvedené v popise revírů a na www.rybsvaz-ms.cz.
 13. K osvětlení místa lovu lze použít výhradně elektrické světlo. V případě povoleného lovu od 24.00 do 4.00 hod. je osvětlení povinné.
 14. Na základě výjimky, udělené rybářským orgánem, je stanovena nejmenší lovná míra sumce velkého 50 cm. Platí zákaz transportu ulovených sumců do jiných revírů.
 15. V případě přisvojení si kapra obecného musí být zapsán bezprostředně po ulovení do povolenky takto: KAPR
 

ZNAČKOVÁNÍ KAPRŮ

Za účelem zjištění ročních přírůstků byla část násady kaprů do revírů ODRA 2 A – podrevír č. 8, STONÁVKA 2 A a SLEZSKÁ HARTA 1 A opatřena plastovými (část nerezovými – STONÁVKA 2 A) značkami. Značka se nachází pod hřbetní ploutví kapra. Lovící, který si kapra ponechá, je povinen po usmrcení ryby značku vyjmout a s písemným záznamem odevzdat neprodleně vlastní MO nebo jiné organizační složce svazu. Do záznamu uvede: jméno, příjmení, MO ČRS, revír a datum ulovení, přesnou délku a hmotnost ryby. (Ryba vrácená do revíru nesmí být zbavena značky!). Z řádně zpracovaných a se značkou předaných záznamů bude každoročně vylosováno 15 lovících, kteří obdrží zdarma územní povolenku na následující rok.

 

UPOZORNĚNÍ Správy CHKO Litovelské Pomoraví

Některé revíry jsou součástí chráněných krajinných oblastí. Jedna ze základních ochranných podmínek CHKO je tato: na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů přírody. Též je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánů přírody… (viz § 26, odst. 1, písmeno b + c zákona č. 114/92 Sb. v platném znění). Lovící jsou povinni toto ustanovení respektovat.

 

Ustanovení pro lov ryb v tocích, které tvoří státní hranici

Odchylně od bližších podmínek výkonu rybářského práva platí pro rybářské revíry, které po celé délce, nebo jen částí tvoří státní hranici s Polskou republikou tato ustanovení:
Nejmenší lovná míra candáta je zvýšena na 50 cm.
Doba hájení parmy obecné a podoustve říční je od 1. 1. do 30. 6.
Doba hájení úhoře říčního je 15. 6. do 15. 7. a od 1. 9. do 30. 11.
Platí omezení úlovků ostroretky stěhovavé a podoustve říční na 5 ks, maximálně 7 kg denně dohromady, jelce tlouště 10 ks, max. 7 kg denně, bolen dravý, parma říční a úhoř říční 2 ks denně. Hraničními MP toky jsou: OLŠE 1, OLŠE 3, OLŠE 4, PETRŮVKA 1, ODRA 1, OPAVA 5, OPAVA 6, PRUDNÍK 1. U vyjmenovaných revírů je text doplněn větou – V celém revíru platí ustanovení pro lov ryb v hraniční vodě.
 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31