CZCZCZ-->
Český rybářský svaz Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
úvodaktuality z VÚSpozvánkydiskuzefotogaleriepřihlásit
Orgány
územního svazu
Legislativa a ost. dokumentyCeníkRybářské
revíry
Informace z odborů a komisí při ÚSPřehledy o úlovcích a zarybněníBPVRPKontakty
Co je nového Aktuální číslo Zpravodaje ** KVĚTEN 2020 ** naleznete na stránce Aktuality z VÚS
Poznejte nové ubytování v Roudně Moravskoslezský kraj finančně podpořil rybářskou mládež.více informací … Moravskoslezský kraj podporuje investici ČRS.více informací … Olomoucký kraj podporuje dotací
obnovu obsádky revíru
po ekologických haváriích
 
Rybářské revíry

revíry mimopstruhové rybářské revíry pstruhové výpis jednotlivých revírů fotogalerie

 

USNESENÍ XVII. SNĚMU ČRS

Aktuální informace


U S N E S E N Í

XVII. Republikového sněmu Českého rybářského svazu,

konaného dne 24. listopadu 2018 v Průhonicích

_____________­________________________­________________________­______________

1. Republikový sněm schvaluje:

 1. Zprávu Republikové rady ČRS o činnosti a hospodaření za minulé období.

2. Republikový sněm bere na vědomí:

 1. Zprávu Republikové dozorčí rady.

3. Republikový sněm vyhlašuje:

 1. Republikovou radu ČRS ve složení: Ing. Karel Anders (ÚS ČRS m. Prahy), JUDr. Jaroslav Holý (Svč. ÚS ČRS), Václav Horák (Vč. ÚS ČRS), Dušan Hýbner (Střč. ÚS ČRS), Ing. Pavel Kocián (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Ing. Karel Koranda (Jč. ÚS ČRS), Ing. Jan Štípek (Zpč. ÚS ČRS), Mgr. Radomír Bednář (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Ing. Miroslav Bialek (Vč. ÚS ČRS), Ing. Ivan Bílý, Ph.D. (Svč. ÚS ČRS), Ing. Josef Kostka (Jč. ÚS ČRS), PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA (Zpč. ÚS ČRS), Zdeněk Mužík (ÚS ČRS m. Prahy), Radek Zahrádka (Střč. ÚS ČRS).
 2. Republikovou dozorčí radu ve složení: Lubomír Čilipka (ÚS ČRS pro Sev. Moravu a Slezsko), Vlastislav Fanta (Svč. ÚS ČRS), David Havlíček (Jč. ÚS ČRS), Ing. Leoš Křenek, Ph.D. (ÚS ČRS m. Prahy), Ing. Petra Matoušková (Vč. ÚS ČRS), Roman Moulis (Zpč. ÚS ČRS) a Mgr. Václav Pertl (Střč. ÚS ČRS).

4. Republikový sněm volí předsedou Českého rybářského svazu PhDr. Mgr. Karla Macha, MSc., MBA

5. Republikový sněm ukládá Republikové radě ČRS:

 1. Věnovat se v příštím volebním období následujícím prioritním úkolům:
 1. udržet jednotu Českého rybářského svazu,
 2. vytvářet hospodářské, ekonomické a organizační podmínky pro činnost ČRS a zachování územního a celosvazového rybolovu,
 3. udržovat úzké kontakty se státní a politickou reprezentací s cílem prosazovat zájmy ČRS a zajistit příznivé legislativní podmínky pro naplnění poslání ČRS,
 4. poskytovat metodickou pomoc organizačním jednotkám ČRS,
 5. aktivně se podílet na zapojení ČRS do dotační podpory Operačního programu Rybářství a dalších centrálních dotačních programů, zejména na činnost mládeže, na obnovu, rekonstrukci, výstavbu a odbahnění rybníků,
 6. zabývat se problematikou celosvazového rybolov s cílem přijmout změny jehostatutu, eliminující negativní prvky současného systému,
 7. ve spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi se trvale zabývat řešenímproblematiky snižujících se populací pstruha obecného, lipana podhorního, úhoře a některých reofilních druhů ryb,
 8. prezentovat činnost ČRS směrem k veřejnosti a sdělovacím prostředkům,
 9. spolupracovat s ostatními evropskými rybářskými svazy, aktivně působitv mezinárodních rybářských strukturách,
 10. podílet se na jednotné metodice sčítání rybožravých predátorů a prosazovatpřiznání náhrad za jimi způsobené škody na rybách v rybářských revírech,
 11. prosazovat zavedení jednotného informačního systému ČRS ve všech organizačních jednotkách ČRS,
 12. zabezpečit provedení analýz potřeb změn stávajících Stanov ČRS, projednat tyto změny s jednotlivými územními svazy a předložit příštímu Sněmu ČRSk odsouhlasení.

6. Republikový sněm ukládá územním svazům a místním organizacím ČRS:

 1. Vystupovat a jednat tak, aby byla zachována jednota ČRS a zdržet se všech kroků, které by ji mohly oslabit,
 2. navázat kontakty a udržovat spolupráci se státní správou, politiky a samosprávou na regionální a místní úrovni,
 3. zkvalitňovat úroveň vyřizování členských záležitostí a přístupu ke členům ČRS,

7. Republikový sněm ukládá všem organizačním jednotkám ČRS:

 1. Vytvářet organizační, finanční a personální podmínky pro činnost rybářské mládeže, věnovat pozornost propagaci svazových aktivit na tomto úseku,
 2. podporovat sportovní činnost,
 3. propagovat činnost ČRS, zintenzivnit informační toky směrem k veřejnosti i členské základně s využitím všech současných informačních a komunikačních kanálů. 

© 2009–2020 Územní výbor pro Severní Moravu a Slezsko, © 2009–2014 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign 7.2.31